Positieve effecten van Quickstart in cichorei

Het zaaien van cichorei moet heel precies gebeuren. Ook het zaaitijdstip kan een grote invloed hebben op de uiteindelijke opbrengst. Zo wordt cichorei tussen eind maart en begin april gezaaid om een goed resultaat te krijgen. Na begin april zaaien kan nadelig zijn, want dan haalt de plant niet voldoende dagen om te groeien.

Trage opkomst

Als de cichorei eenmaal gezaaid is, wordt verwacht dat de plant zich snel ontwikkeld. Maar in de praktijk zien we dat de opkomst vrij traag is. Een beperkte kiemenergie ligt hier aan de basis van. Als er niet genoeg kiemvoeding is bij fijnzadige gewassen als cichorei, zal het plantaantal tegenvallen. Dit betekent automatisch een lage opbrengst. Het toedienen van startmeststoffen is dus van essentieel belang voor een goede start.

Opbrengstproeven Rusthoeve

Ieder seizoen legt CZAV proeven aan op Proefboerderij Rusthoeve met cichorei. Tijdens de Open Dag CZAV/Rusthoeve zijn deze te bekijken op het cichorei innovatie platform. Met deze proeven kijken we hoe de teeltmaatregelen geoptimaliseerd kunnen worden. Niet alleen rassen en bemesting worden onderzocht, maar ook het gebruik van startmeststoffen. Dit is om de moeilijke beginontwikkeling te stimuleren. Inmiddels hebben we proefresultaten verzameld vanaf 2016 met startmeststof Quickstart.

Meeropbrengst met Quickstart

Uit de proefresultaten blijkt dat met een toevoeging van Quickstart een meeropbrengst wordt gehaald voor zowel wortel- als inulineopbrengst. Met dosering van 30 liter voor cichorei wordt een significant verschil behaald ten opzichte van een standaard toepassing. Quickstart meststoffen hebben een lage EC-waarde, waardoor plaatsing rondom het zaad mogelijk is zonder dat kiemvertraging of beschadiging optreedt.

Voordelen Quickstart

Quickstart is speciaal ontwikkeld voor de kiemvoeding van fijnzadige gewassen. Dat levert een betere en egalere kieming op, zeker in ‘moeilijker’ voorjaren qua temperatuur en vocht. Naast 25 procent fosfaat bevat Quickstart ook 13 procent kalium. Dit alles leidt tot een betere beginopkomst bij jonge cichoreiplanten.

Theme picker