Opleiding voor jonge ondernemers in de akkerbouw

Vorig jaar startte de opleiding ‘Ondernemen in de akkerbouw in 2030’ voor het eerst. Ook dit jaar investeert CZAV in jonge ondernemers door met HAS Hogeschool en partners Rabobank en Van Oers deze opleiding aan te bieden. Aanstaand seizoen start deze opleiding opnieuw in Zuid-Nederland en dit jaar wordt de opleiding ook in Noord-Nederland aangeboden.

Klaar voor de toekomst

Alleen het hebben van ‘groene vingers’ is allang niet meer voldoende: zonder visie, perspectief en leiderschap geen succes. In de opleiding Ondernemen in de akkerbouw in 2030 worden de stappen op weg naar nieuw perspectief gezet. Het programma bestaat uit vijf modules: strategievorming, financieel management, politiek, beleid en maatschappij, risicomanagement en duurzaamheid & innovatie. Alles om een toekomstbestendig en duurzaam bedrijf te creëren.

Over de opleiding

De akkerbouw staat voor grote uitdagingen: hoe werken we aan kringlooplandbouw? Kunnen we innoveren in bodem & water, productie, afzet of verwerking? Hoe vinden en binden we mogelijke samenwerkingspartners? Hoe past het bedrijf in nieuwe leveranciers-relaties, in een regionale en (inter)nationale context? En hoe beheers je risico’s op het bedrijf door bijvoorbeeld schade door droogte?

Schrijf je in!

Hoe ga jij om met de uitdagingen op je bedrijf? Wil jij (of iemand die je kent) stappen zetten in de bedrijfsvoering? Dan is dit de uitgelezen kans om je bedrijfsvoering naar een hoger plan te tillen en van elkaar te leren. Een groot deel van de studiekosten worden gesubsidieerd. Meld je snel aan via: https://bit.ly/3RjIIvf