Ophaalactie lege big bags groot succes!

Afgelopen drie weken heeft CZAV in samenwerking met Nedato een ophaalactie lege big bags georganiseerd. De lege big bags werden opgehaald door de firma Klein Recycling. De ophaalactie bleek al snel een groot succes te zijn. Uiteindelijk zijn bij een 900-tal adressen in Brabant, Zuid-Holland en Zeeland big bags opgehaald en voor verantwoorde recycling aangeboden. Er is dankbaar gebruik gemaakt van de welwillende medewerking van een tweetal deelnemers die hun terrein als tijdelijke tussenopslag beschikbaar stelden. Hoewel deze markt in een totaal ander perspectief is komen te staan na het sluiten van de Chinese markt hebben we deze actie voor de telers kosteloos kunnen opzetten. Door het recordaantal adressen heeft de ophaalperiode een week extra in beslag genomen. Door hierover te communiceren via sms, website en buitendienst hebben de deelnemers die het betrof daar begrip voor weten op te brengen.

Hoe werkt het?

Telers die zich hadden opgegeven voor deze service konden hun big bags van kunstmeststoffen, zaaigranen en pootgoed die door CZAV zijn uitgeleverd, laten ophalen. Vanaf april was het mogelijk digitaal aan te melden en ontvingen telers een bevestiging van hun aanmelding per e-mail. Een proces waaraan zowel klanten als ook CZAV de laatste jaren meer vertrouwd mee is geraakt en wat heel goed functioneert. Uit de opgaves volgde een routeplanning door het werkgebied. In grote lijnen is de planning vooraf bekend gemaakt, zodat deelnemers wisten op welke dag er in hun regio wordt opgehaald. Al met al een hele operatie, omdat niet altijd vooraf het aanbod kan worden ingeschat.

Tweede ophaalronde

We zien een behoorlijke toename per bedrijf in het aanbod. Wat logisch is omdat CZAV bijna alle kunstmest in big bags uitlevert, ook de omzet zaaigranen in big bags neemt jaarlijks nog toe. Ook bij pootgoed in big bags constateren we nog steeds een groeiende ontwikkeling. In september staat de tweede ophaalronde gepland voor big bags en landbouwfolie. Het digitale aanmeldformulier voor de 2e ronde komt begin augustus online. Houd daarom onze website goed in de gaten!

Theme picker