Opbrengst cichorei afhankelijk van perceelskeuze

Inmiddels worden de nieuwe aanvragen voor cichoreicontractering 2022 ingediend. De cichoreiteelt is een contractteelt met een vooraf bekende prijs en gegarandeerde afname. Voordat telers de keuze maken waar cichorei te telen, is het belangrijk om verschillende aandachtspunten onder de loep te nemen. Een hoge inulineopbrengst hangt namelijk vaak samen met de juiste perceelskeuze.

Beworteling

Cichorei heeft een positief effect op de bodemstructuur. Het zorgt voor een goede bodemstructuur door de diepe beworteling. Wel heeft het wortelstelsel voldoende ruimte nodig om verticaal te kunnen groeien. Verdichte of storende lagen hebben daarbij een nadelig effect. Daarnaast kent cichorei als een van de weinige akkerbouwgewassen gunstige eigenschappen in de beheersing van aaltjes. Het gewas zorgt namelijk voor een natuurlijke afname van diverse aaltjes, waaronder chitwoodi en vrijlevende aaltjes.

Geschikte grondsoort

Naast de beworteling speelt ook de grondsoort een belangrijke rol. Vooral een goed bewerkbare grond is van belang voor een geslaagde teelt. Een vlak en verkruimeld zaaibed is nodig om het cichoreizaad vlot te laten kiemen. Moeilijk bewerkbare grond is daardoor minder geschikt. Een goede en egale opkomst is immers de basis voor een geslaagde teelt.

Partner in cichorei

Voor de contractteelt van cichorei werkt CZAV nauw samen met Sensus. CZAV sluit jaarlijks contracten met akkerbouwers in Zuidwest-Nederland voor de teelt en levering van cichorei. Daarnaast begeleidt CZAV de teelt met kennis van zaken aangaande zaaibedbereiding, zaaimoment, bemesting, onkruidbestrijding en beheersing van ziekten en plagen met behulp van onze ICM-strategie. Daarbij wordt gestreefd naar een optimaal groeiseizoen van de cichorei voor een renderende teelt. Benieuwd geworden of cichorei in uw bouwplan past? Informeer bij onze adviseurs naar de mogelijkheden!