Oogstnieuws 2021

13 september 2021

De graanoogst kende dit jaar een lange doorlooptijd. De laatste dagen is nog tarwe van het veld binnen gekomen. Van percelen die nog maar kort rijp bleken te zijn was de kwaliteit met een hl-gewicht van 75 en zelfs een enkele punt hoger goed te noemen. Van percelen die door de wisselvallige omstandigheden niet eerder konden worden geoogst was de kwaliteit duidelijk minder met hl-gewichten onder de 70. Momenteel worden er schuurpartijen opgehaald die weer plaats moeten maken voor de uien- of aardappeloogst. Duidelijk merkbaar is dat er geen chloorprofam meer wordt gebruikt en dat de cellen schoongemaakt zijn, zorgvuldigheid blijft hier nog wel van kracht.

Inmiddels is de oogst van rode en bruine bonen gestart en zagen we afgelopen week de eerste percelen uitgeschoffeld liggen. De zomerse weersomstandigheden boden kansen om de vroegste percelen goede te oogsten. Over opbrengsten valt nog weinig te zeggen.

26 augustus 2021
Komend weekend zijn wij, gelet op het lastig voorspelbare oogstverloop, niet standaard op onze ontvangstlocaties aanwezig. Gaat u dorsen en wilt u leveren? Neem dan contact op. Wij zullen dan aanwezig zijn.
Gisteren is er een redelijke aanvoer geweest, maar nog niet alles is geoogst. Met de onverwachte buitjes en het bewolkte weer blijft het sprokkelen. Ook liggen er nog schuurpartijen die de komende weken opgehaald worden.

25 augustus 2021
Na een periode van ongeveer een week, dat er niet kon worden geoogst, is de oogst nu weer op gang gekomen. We hopen dat de telers deze week hun graanoogst kunnen afronden. Gisteren werden er partijen binnengebracht die nog hoog in het vocht zaten. Toch zijn er ook al enkele vrachten onder de 15%. Zoals te verwachten, zijn de hectolitergewichten wel duidelijk gedaald in de achterliggende en regenachtige week. Uiteenlopend van net boven de 77 tot tegen de 70. Alles wat nu binnenkomt, wordt gescheiden opgeslagen van het eerdere met de hoge hl-gewichten. Dit in verband met het premiewaardig kunnen leveren van uw kwaliteitstarwe. Ook ligt er nog veel stro dat nog geperst en geladen moet gaan worden. Telers en loonwerkers stellen dit uit tot het uiteraard droog genoeg is en de grond ook voldoende draagkrachtig is om geen structuurschade te veroorzaken. Daarna zal er volop bemest en groenbemester gezaaid worden.

20 augustus 2021
Geef het aan ons door als je dit weekend gaat dorsen en wilt aanleveren. Wij zullen dan de vestiging openen. Gezien de omstandigheden zijn wij niet standaard aanwezig.

16 augustus 2021
Vanaf woensdag is de oogst goed op gang gekomen en is er sprake geweest van een gestage aanvoer van ruim 125.000 ton tarwe. Per regio zijn er verschillen in de voortgang, in totaliteit gaan we naar 80-85%. Deze aanvoer was prima logistiek te verwerken op de vestigingen en in de loodsen. Dit komt mede doordat het graan, op enkele uitzonderingen en momenten na, overwegend droog wordt aangeleverd. Met wat separatie stelde dat ons in staat om tijdens de oogst schepen en duwbakken te laden. Buiten de gebruikelijke plaatsen als Middelburg, Axel, Dinteloord en Wemeldinge, ook bij Zuidland en Bruinisse. Hiermee wordt ingespeeld op huidige en komende beperkingen van tijdelijke en gedeeltelijke wegafsluitingen in verband met het noodzakelijk onderhoud. Deze mogelijkheden sparen ook logistieke kosten uit wat de uitbetalingsprijs ten goede komt. Uiteraard dient er dan voldoende droog graan (15%) te worden aangevoerd, het vochtpercentage waarop verwerkers ontvangen.

Vanochtend worden we geconfronteerd met wat buitjes waardoor de oogst voor vandaag onzeker is. Nu half augustus, ervaren we dat de dagen korten en het ‘s morgens langer nat is, met de wind in het westen droogt het langzamer en wordt er later met dorsen opgestart en weer eerder gestopt. Duidelijk een andere situatie dan de laatste jaren toen er eind juli/begin augustus onder warme en droge omstandigheden werd gewerkt. Duidelijk is ook dat de donkere en natte juni en juli maanden invloed hebben op de opbrengst, die beneden het meerjarig gemiddelde ligt. De kwaliteit is met gemiddeld 75 hl nog goed te noemen, maar heeft niet die ruimte die we de voorgaande jaren zagen. We hopen dat deze week ook het laatste deel goed en vlot binnenkomt. Daarna is het stro vlot van het land of gehakseld en de groenbemester erin!

13 augustus 2021
Gisteren is de oogst in de tweede helft van de middag toch nog goed op gang gekomen. De goede verwachtingen werden aanvankelijk getemperd door bewolking, geen wind en zelfs enkele spetters regen. De eerste vochtmonsters rond het middaguur waren niet stimulerend voor een vlotte start. Toen de oogst eenmaal op gang kwam ging het hard en daalde de vochtpercentages tot acceptabele niveaus onder de 16%, enkele uitschieters daargelaten. De dag werd afgesloten met een inname van 35 duizend ton, de topdag tot nu toe. Gemiddeld vocht van 15,5% en een hl-gewicht van 75. Een prima dag die organisatorisch ook goed is verlopen en die de totale inname nu op ca. 50% brengt. De dagen zijn half augustus merkbaar korter, de dauw valt wat vroeger in, dit merken we ook bij de aanvoer die richting 22.00 uur duidelijk afneemt en togen 23.00 stopt. De aanvoer vanmorgen was daardoor beheerst en is er de tijd genomen om de platen leeg te rijden zodat we weer klaar zijn voor hopelijk een paar mooie drukke oogstdagen die nu komen.

Tip: let ook nog eens op de verlichting van de kiepers, vooral nu de dagen korter worden!

Weekendopenstelling: zaterdag zijn wij op alle vestigingen en losplaten als een normale werkdag aanwezig.

Gezien het tijdstip van het jaar en de voortgang van de oogst zijn wij aanstaande zondag op daarvoor gebruikelijke vestigingen aanwezig.

Wij zijn u graag van dienst vanaf 12 uur in de middag tot 21 uur in de avond.

Afhankelijk van voortgang van de oogst in de regio en belangstelling om aan te leveren kan van deze tijden afgeweken worden.

Neem s.v.p. altijd vooraf contact op als u graan wilt leveren. In goed overleg is veel mogelijk.

10 augustus 2021
De laatste dagen is er nauwelijks geoogst als gevolg van de regenbuien die over het gehele werkgebied, weliswaar in verschillende mate, trokken. De verwachtingen zijn dat morgen de oogst weer opstart, met acceptabele vochtgehaltes, en kan worden voortgezet. Er is vooralsnog relatief weinig legering in de velden, waardoor de korrel goed kan drogen. Over de opbrengsten valt nog niet alles te zeggen. Uit de eerste geluiden lijkt de opbrengst een procent of 5 lager te liggen dan het meerjarig gemiddelde. Tot nu toe is de kwaliteit van de maal- en bakrassen goed. We zien met name bij de voertarwe lagere hectolitergewichten.

De granenmarkt laat hogere prijzen zien dan we de afgelopen jaren gewend waren. Droogte in Zuid-Amerika, extreme hitte en droogte in Noord-Amerika en nat, somber weer in grote delen van Europa geven aanleiding voor deze prijzen. De algemene verwachting is dat de graanprijzen op een hoog niveau zullen blijven en wellicht nog verder kunnen stijgen. Nervositeit in de markt maakt dat er hele grote prijsbewegingen op de markt zichtbaar zijn. Ook deze grote volatiliteit zal naar verwachting blijven.

6 augustus 2021
Deze week is de tarweoogst in het gehele gebied op langzaam gang gekomen. Op veel plaatsen moest ook graszaad geoogst worden. Op dinsdag is in het gehele werkgebied geoogst. Woensdag zijn er verspreidt over het werkgebied buien gevallen. De buien waren erg lokaal van karakter waardoor vanaf gisteren (donderdag) op diverse plaatsen weer geoogst kan worden.

De kwaliteit van de tarwe is over het algemeen goed te noemen, zeker met het weer wat we de afgelopen periode hebben gehad. Het vochtgehalte ligt meest tussen de 15 en 16%. De hectolitergewichten liggen wat lager dan we de afgelopen jaren gewend waren. Gemiddeld tussen de 73 en 78 kg/hl.

29 juli 2021
De oogst van wintergerst is op een enkel perceel na achter de rug. De opbrengsten blijven een wisselend beeld geven. Inmiddels zijn ook de eerste percelen wintertarwe geoogst. Hier zijn nog weinig conclusies aan te verbinden, want het betreft slechts een enkel perceel. Deze week zal er wellicht meer volgen, maar gezien de weersvoorspellingen zal de “echte” oogstdrukte zal waarschijnlijk nog even op zich laten wachten.

Afgelopen maand is het pooloverzicht van weekblad Boerderij verschenen met de resultaten van afgelopen jaar. Hieruit blijkt wederom dat we als CZAV met onze pool heel goed hebben gepresteerd.

22 juli 2021
De oogst van wintergerst is onder zomerse weersomstandigheden in volle gang. Door het warme weer zijn vele percelen wintergerst oogstrijp. We verwachten dan ook dat in de loop van de week de meeste percelen geruimd zullen zijn. De vochtgehaltes die nu gemeten worden, zijn gemiddeld rond de 13%. De hectolitergewichten laten een grote spreiding zien, als gevolg van het donkere weer. Ook de opbrengsten variëren en liggen tussen 7 tot 11 ton per hectare.

Gisteren zijn de eerste vrachten tarwe en zomergerst gedorst. Dit zijn de zeer vroege percelen. Gezien de weersvooruitzichten verwachten we de komende dagen weinig oogstactiviteiten in deze producten aangezien de gewassen nog onvoldoende afgerijpt zijn.

De vroeg vrijkomende grond kan nu ingezaaid worden met een groenbemester. 

14 juli 2021
De oogst van wintergerst is op 8 juli begonnen met de eerste percelen wintergerst. De vochtpercentages lagen over het algemeen rond de 15% met uitschieters omhoog tot boven de 17%. We spreken over een natte bloei en dat zien we ook terug in de hectolitergewichten.

We ontvangen over het gehele werkgebied inmiddels wintergerst en schatten dat een 20% inmiddels is geoogst. Als het weer het toelaat verwachten we dat dit cijfer richting aankomend weekend flink zal oplopen. We zien nu ook dat de wintertarwe zijn groene kleur verliest en snel afrijpt. Afhankelijk van het weer wordt verwacht dat de eerste percelen vanaf begin augustus rijp zullen zijn. De zomergranen zijn overwegend laat gezaaid en nog niet in het afrijpingsstadium.