Oogstnieuws 2021

29 juli 2021
De oogst van wintergerst is op een enkel perceel na achter de rug. De opbrengsten blijven een wisselend beeld geven. Inmiddels zijn ook de eerste percelen wintertarwe geoogst. Hier zijn nog weinig conclusies aan te verbinden, want het betreft slechts een enkel perceel. Deze week zal er wellicht meer volgen, maar gezien de weersvoorspellingen zal de “echte” oogstdrukte zal waarschijnlijk nog even op zich laten wachten.

Afgelopen maand is het pooloverzicht van weekblad Boerderij verschenen met de resultaten van afgelopen jaar. Hieruit blijkt wederom dat we als CZAV met onze pool heel goed hebben gepresteerd.

22 juli 2021
De oogst van wintergerst is onder zomerse weersomstandigheden in volle gang. Door het warme weer zijn vele percelen wintergerst oogstrijp. We verwachten dan ook dat in de loop van de week de meeste percelen geruimd zullen zijn. De vochtgehaltes die nu gemeten worden, zijn gemiddeld rond de 13%. De hectolitergewichten laten een grote spreiding zien, als gevolg van het donkere weer. Ook de opbrengsten variëren en liggen tussen 7 tot 11 ton per hectare.

Gisteren zijn de eerste vrachten tarwe en zomergerst gedorst. Dit zijn de zeer vroege percelen. Gezien de weersvooruitzichten verwachten we de komende dagen weinig oogstactiviteiten in deze producten aangezien de gewassen nog onvoldoende afgerijpt zijn.

De vroeg vrijkomende grond kan nu ingezaaid worden met een groenbemester. 

14 juli 2021

De oogst van wintergerst is op 8 juli begonnen met de eerste percelen wintergerst. De vochtpercentages lagen over het algemeen rond de 15% met uitschieters omhoog tot boven de 17%. We spreken over een natte bloei en dat zien we ook terug in de hectolitergewichten.

We ontvangen over het gehele werkgebied inmiddels wintergerst en schatten dat een 20% inmiddels is geoogst. Als het weer het toelaat verwachten we dat dit cijfer richting aankomend weekend flink zal oplopen. We zien nu ook dat de wintertarwe zijn groene kleur verliest en snel afrijpt. Afhankelijk van het weer wordt verwacht dat de eerste percelen vanaf begin augustus rijp zullen zijn. De zomergranen zijn overwegend laat gezaaid en nog niet in het afrijpingsstadium.