Oogstnieuws 2020

11 augustus 2020

Klik op onderstaande afbeelding om grafiek 'oogstvoortgang' te vergroten.

10 augustus 2020

Afgelopen weekend is het dorsen en ontvangen in een rustig tempo doorgegaan. Een kleine tienduizend ton werd binnengebracht. Het aandeel zomertarwe en zomergerst is daarvan nu het grootst geweest. In de aangeleverde partijen is de tweewassigheid duidelijk zichtbaar aan het relatief grote aandeel groene korrels. Deze partijen vragen extra aandacht in de bewaring. Telers staan voor een lastige keuze wanneer ze deze percelen moeten oogsten. Wachten tot de groene korrels rijp zijn en voorkomen dat er te veel rijp graan uitvalt is het devies. Inmiddels wordt ook blauwmaanzaad en peulvruchten geleverd. We adviseren om contact op te nemen met de vestigingsmedewerkers als u gaat oogsten, zodat zij aanwezig zijn om uw granen te ontvangen. De oogst nadert de afronding. Deze update zal ook niet meer dagelijks worden geactualiseerd.

7 augustus 2020

Donderdag 6-8 was de drukste dag wat betreft aanvoer in deze week. De wintertarweoogst is inmiddels vergevorderd. Circa 95% hiervan is inmiddels binnen. Een belangrijk deel van de zomergerst en zomertarwe is nog niet helemaal rijp. Vermijd s.v.p. groene korrels in uw aanvoer/monster en onze loodsen.

Zaterdag zijn wij dan ook niet standaard op onze innamelocaties aanwezig. In goed overleg zijn wij beschikbaar om uw graan in te nemen, bel gerust indien u vragen heeft.
Aanstaande zondag zijn wij, gezien de vergevorderde oogst en de goede weersvoorspelling, gesloten

6 augustus 2020

Woensdag 5-8 de oogst van wintertarwe nadert voltooiing, zomergranen volgen nog. De komende warme dagen zullen dat bespoedigen.

5 augustus 2020

Dinsdag 4-8 is er in het zuidelijk en oostelijk deel van het werkgebied geleverd. De druk om te oogsten was niet groot, met het oog op goede omstandigheden vanaf half de week. Al sprokkelend naderen we in de laatste dagen de 80% geoogst.

4 augustus 2020

Maandag 3-8 is een dag geweest met een aanvoer van rond de 2.500 ton, voornamelijk is er gedorst in het weekend en maandagmorgen geleverd. Verder behoorlijk interntransport, zodat alle het product onder dak of in het schip zit, op weg naar een eindbestemming. Op een enkele plek is op het einde van de middag en in de avond geoogst met vochtgehaltes, nog net onder de 16%. Gezien de weersvoorspellingen zal de komende dagen de aanvoer weer groter worden. Eind deze week wordt de voorschotprijs bekendgemaakt aan de telers, die dan hun keuze kunnen maken voor pool, direct verkopen of opslag.

3 augustus 2020

Ook gisteren is er op diverse vestigingen in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en op de Bevelanden, product aangevoerd en hebben onze medewerkers de ontvangstservice verleend. Gelet op de aanvoer kon dit met afgeslankte teams. Ook wordt er vanmorgen weer al behoorlijk aangevoerd wat gisteren is gedorst. De aanvoer bleef met een paar duizend ton beperkt en er is ruim driekwart van de oogst binnen. De staart zal naar verwachting nog een paar weken duren, gezien de zomertarwe en zomergerst die nog moeten afrijpen. Later volgt nog de oogst van bruine bonen, veel percelen staan nog diepgroen en in bloei, door relatief late zaai en opkomst zal deze oogst ook wat later zijn dan gemiddeld. De weersomstandigheden beïnvloeden uiteraard het uiteindelijke verloop.

2 augustus 2020

Zaterdag 1-8, in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn enkele millimeters regen gevallen, toen de bewolking zaterdagmiddag verdween is het dorsen en leveren weer opgestart. In de ochtend zijn de terreinen leeg gemaakt en was er veel activiteit met intern transport. In de middag en avond is er circa 11 duizend ton graan ontvangen. Het vochtgehalte lag een procent hoger dan gisteren en daarmee nog ruim onder de 15%. Gerst is er nog maar weinig geleverd, omdat deze nog niet voldoende rijp is. Dit geldt ook voor zomertarwe. De oogst is bijna voor driekwart gedaan. Bij tweewassigheid, vooral in zomergerst wordt dit gemeld, is het advies om de combine zo af te stellen dat de groene korrels op het land achterblijven. Als u vandaag wilt leveren, neem dan ook weer even contact op met de vestigingsmedewerker, de telefoonnummers staan in de brief en op deze website.

1 augustus 2020

Vrijdag 31-7, een heel warme dag, met de complimenten aan onze medewerkers die onder deze warme omstandigheden bij de stortputten en in de loodsen hun werkzaamheden uitvoerden. Uiteraard is er voor voldoende drinken en pauzes gezorgd. Met een inname van bijna 38 duizend ton weer een topdag. De ontvangst is overal vlot verlopen en de afvoer van de platen in de regio kon de aanvoer bijhouden, hoewel dit maar nipt was op enkele locaties. Het gemiddeld vochtgehalte is verder gedaald en het hectolitergewicht licht gestegen. Zomertarwe en zomergerst is er nog maar weinig ontvangen, omdat deze nog niet overal rijp is. Bij tweewassigheid, vooral in zomergerst wordt dit gemeld, is het advies om de combine zo af te stellen dat de groene korrels op het land achterblijven. Er lijkt geen grote behoefte en noodzaak om ook op zondag te dorsen of te leveren. Wilt u uw plannen delen met onze medewerkers, alvast dank daarvoor!

31 juli 2020

Donderdag, 30 juli, is er een kleine 40 duizend ton graan geleverd op de vestigingen van CZAV. Een drukke dag met een mooi geregelde aanvoer. Met een gemiddeld vochtpercentage van rond de 14%, ruim een procent lager dan gisteren. Er werden uitschieters tot 12,5% gemeten. Het hectolitergewicht zit gemiddeld tegen de 80. Ook zijn de eerste paar honderd ton zomergerst geleverd. Hier zien we nog wel eens een uitschieter tot boven de 17%, mogelijk veroorzaakt door tweewassigheid.

30 juli 2020

Gisteren was een mooie oogstdag, met een inname van meer dan 25 duizend ton. Oftewel een redelijk drukke dag op vele van onze vestigingen. Totaal komt de oogst daarmee op ca. 45%. De terreinen waren allemaal leeg, dus er kon vlot worden gelost. Het vochtpercentage lag tussen de 14% en 16%. Met enkele uitschieters tot boven de 17%, nog niet alle percelen zijn rijp. De hectolitergewichten zitten nog steeds hoog, richting de 80.

29 juli 2020
Dinsdag is op een aantal plaatsen, waar het dit weekend niet veel heeft geregend, weer geoogst. Ook is er nog aangeleverd wat eerder was gedorst en later is geleverd. De innamecijfers zijn er beperkt door beïnvloed. De komende dagen rekenen we op een grote aanvoer.

27 juli 2020

Vrijdag 24 juli werd, enigszins tegen de verwachtingen in, een drukke oogstdag met een kleine 30 duizend ton ingenomen granen op de CZAV-locaties. Bijna alle tarwe blijkt onder de 16%. De hectolitergewichten liggen rond de 80%, een belangrijke eerste indicator voor een goede kwaliteit. Alle graan is van de platen in de lange bewaring gereden, dit proces was zaterdagmiddag afgerond. De regen tijdens het weekend maakt dat de oogst even stil ligt en naar verwachting vanaf halverwege deze week weer opstart. In de grafiek is de voortgang van de oogst globaal af te lezen. Het gaat hierbij om een optelling van alle granen, dus inclusief de wintergerst. Zomergerst en zomertarwe zijn nog niet geoogst omdat die nog niet rijp zijn.

23 juli 2020
De afgelopen dagen is er door het gehele gebied volop geoogst. De kwaliteit van de tarwe is zeer goed. Het gemiddelde hectoliter gewicht is ruim 79 kg/hl. De eiwitgehaltes van de eerste tarwe is ook zeer goed te noemen met regelmatig waardes boven de 12%. De tarwe is hiermee zeer geschikt voor bijvoorbeeld de maalindustrie.

De maatregelen die zijn getroffen in verband met COVID-19 worden goed nageleefd, waarvoor onze dank. De rol van de aanvoerkaarten is hierbij essentieel. Indien u die nog niet heeft, vraag ze dan nog aan. Dat kan via Mijn CZAV of onze buitendienst.

Gezien de weersvoorspellingen voor komend weekend zijn wij niet standaard aanwezig op onze innamepunten. Als oogsten toch mogelijk blijkt te zijn, neem dan s.v.p. tijdig contact op met onze vestigingsmedewerker of bedrijfsleider.

21 juli 2020
Op maandag 13 juli is gestart met de oogst van de vroegste percelen tarwe. De eerste wintertarwe werd in Clinge, Zeeuws-Vlaanderen, aangeleverd. Maandag 20 juli is een voorzichtig begin gemaakt met de tarweoogst door het hele zuidwesten. De vochtpercentages lagen maandag over het algemeen nog boven de norm van 15%. De eerste indrukken voor wat betreft de verdere kwaliteitsaspecten lijken goed. Het hectolitergewicht is over het algemeen goed. Op een enkele uitzondering na ligt deze waarde rond de 79kg/hl.

Komende dagen wordt droog weer voorspeld en verwachten we een toename van de oogstactiviteiten.