Ontwikkeling graanprijzen oogst 2020

In tegenstelling tot de slechte prijsvorming van veel (agrarische) producten is de tarweprijs de afgelopen weken opgelopen. Ook voor de nieuwe oogst worden op dit moment redelijke prijzen betaald. De markt wordt op dit moment gedreven door zorgen over droogte in het noorden van Europa, het zwarte zeegebied en delen van Rusland. Het lijkt er op dat deze droogte de komende weken aanhoudt. Anderzijds is er ook onzekerheid in de markt wat betreft de vraag naar tarwe. De gevolgen van de coronacrisis op de vraag naar tarwe is onzeker. Daarnaast is tarwe ten opzichte van gerst en mais relatief duur, hierdoor is een lagere vraag vanuit de mengvoerindustrie te verwachten. CZAV biedt telers, net als andere jaren, de mogelijkheid om nu al (een deel van de) tarwe van oogst 2020 te verkopen. Telers die hier interesse in hebben kunnen hierover contact opnemen met hun adviseur.

De markt voor gerst is helaas minder gunstig. De voorraden gerst zijn relatief hoog. Daarnaast is er door het slechte najaar van 2019 minder wintertarwe gezaaid. Dit areaal is deels ingevuld met gerst. De brouwindustrie zit door de coronacrisis in zwaar weer. Er is minder vraag naar bijvoorbeeld bier omdat restaurants en cafés in grote delen van de wereld gesloten zijn en grote evenementen niet doorgaan.