Om de tafel met de Tweede Kamercommissie

Vorige week woensdag ging Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) rond de tafel met de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). In dit gesprek ‘Gezonde gewassen en gezonde bodem’ werd gesproken over de samenwerking tussen de overheid en de landbouwsector. Het doel van het gesprek was om tot een verdere verduurzaming van de sector te komen, gericht op plantgezondheid.

Slim te werk gaan

De akkerbouw is de grootste sector en direct ook de sector die de meeste verantwoording draagt als het gaat om gewasbescherming, bodembeheer en biodiversiteit. Ko Francke, adjunct-directeur van CZAV: “De bodem moet gezond blijven, terwijl er een groot beroep op wordt gedaan op het gebied van mineraalhuishouding, structuur en biodiversiteit. Ondertussen wordt de speelruimte om meststoffen in te zetten wel kleiner. We moeten dus bewust en slim te werk gaan.”   

Koploper teeltmethoden

Vanaf 2018 wordt met de aangesloten partners binnen BO Akkerbouw gewerkt aan het Actieplan Plantgezondheid. Het doel van het Actieplan Plantgezondheid is om in 2030 als Nederlandse agrarische sector koploper te zijn in aantoonbare duurzame teeltmethoden. “Een goede plantgezondheid is een cruciaal onderdeel van Integrated Crop Management. Hiervoor heeft een teler specifieke kennis nodig. Die kennis kan gevat worden in: het herkennen van natuurlijke vijanden, signaleren van (gebreks-)ziekten en plagen en door te weten welke teelttechnieken nodig zijn voor een optimale groei”, volgens Francke.

Inbreng gesprek

In het rondetafelgesprek vroeg BO Akkerbouw naar het faciliterend beleid van de overheid. En dat meer daadkracht verwacht wordt in dat beleid. Zo moet er snel een kader geschetst worden voor het gebruik van nieuwe veredelingstechnieken. Ook het proces van toelating voor laagrisicomiddelen moet sneller. Bovendien is een heldere wet- en regelgeving voor biostimulanten nodig. De volledige inbreng van het gesprek is in schriftelijk opstel te lezen.

Collectieve oplossingen

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens waar CZAV lid van is. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van BO Akkerbouw? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.