Nieuwe voorzitter raad van commissarissen en ledenraad CZAV

Met ingang van 8 december is Dik Kruijthoff benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen en ledenraad van CZAV u.a.

Vorig jaar heeft (voormalig) voorzitter Johan Klompe te kennen gegeven niet meer beschikbaar te willen zijn voor een nieuwe termijn als lid en voorzitter van de raad van commissarissen en ledenraad van CZAV. Hij treedt na een periode van 16 jaar af.
Johan heeft in deze lange periode een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van CZAV van de zuidwestelijke coöperatie naar het huidige CZAV: actief in drie provincies, met een sterke aanwezigheid in Nederland en België met diverse deelnemingen en samenwerkingsverbanden. Zijn sterke focus op het bewaken van het boerenbelang en het mede tot stand brengen van duidelijke visie en strategie waren kenmerkend voor zijn bestuurlijke rol bij CZAV.

Dik Kruijthoff (48) is zijn opvolger in de raad van commissarissen. Hij is sinds 2018 lid van de raad van commissarissen. Dik is vennoot in een akkerbouwbedrijf in de Hoeksche Waard. Daarnaast heeft hij ruime ervaring opgedaan in het bedrijfsleven in onder andere de bancaire sector en groothandel in meststoffen. 

Johan Klompe wordt als lid van de raad van commissarissen opgevolgd door Wilco Verhage (48) uit Koudekerke. Hij is akkerbouwer en veehouder en heeft bestuurlijke ervaring opgedaan in onder andere de ledenraad van CZAV, Nedato en is bestuurlijk actief bij ZLTO.

De benoemingen vonden plaats tijdens de ledenraadsvergadering van CZAV op 8 december 2020.