Nieuwe maatregelen tegen corona

In aanvulling op ons bericht van 11 maart j.l. informeren wij u over de actualiteiten als gevolg van de maatregelen die genomen worden. We willen het risico op verspreiding van óf besmetting met het coronavirus (COVID-19) zo minimaal mogelijk houden.

 • CZAV volgt hierin de richtlijnen van het RIVM.
 • Onze aanpassingen in het bedrijf zijn gericht op de gezondheid van de medewerkers, klanten en hun leefomgeving en op continuïteit in het leveren van producten en diensten.
 • De overheid rekent onze bedrijfstak tot de zogenaamde ‘cruciale beroepsgroepen’ om de maatschappij draaiende te houden. Hiervoor is de inzet en beschikbaarheid van onze medewerkers van groot belang.
 • Onze buitendienst benadert de klanten telefonisch en maakt daarbij afspraken over eventuele noodzakelijke (veld)bezoeken.
 • Er worden geen bijeenkomsten georganiseerd of bezocht. Communicatie vindt intern en extern zo veel als mogelijk digitaal plaats.

Met onze chauffeurs en ingehuurde chauffeurs hebben we de volgende afspraken gemaakt:

 • De hygiënemaatregelen strikt in acht nemen.
 • Onze chauffeurs zijn voorzien van water en zeep om de handen tussendoor extra te wassen.
 • Op de bedrijven mijden ze sociale contact zo veel mogelijk.
  • Dat betekent dat ze de producten lossen en de vrachtbrief bij het product achterlaten, zonder verder actief contact te zoeken.
  • U helpt onze collega's daarbij door te voorzien in duidelijke en goed bereikbare los- en laadplaatsen.
  • Daar waar de opslagplaats is afgesloten, in verband met inbraakgevaar, zal de chauffeur telefonisch contact met u opnemen om dit afstemmen.

Bestellen en leveren van goederen en diensten ten tijde van het coronavirus:

 • Er kan mogelijk personele capaciteitsuitval zijn bij ons of onze toeleveranciers, waardoor levertijden uit kunnen lopen. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.
 • In verband met deze onzekere situatie adviseren wij u om bij uw bestellingen verder vooruit te kijken dan gebruikelijk en zo mogelijk van belangrijke producten tijdig het te verwachten volume af te roepen.
 • Afroepen van volle pallets of volle vrachten helpt ons in deze situatie nog meer dan normaal.
 • Onze (binnendienst)medewerkers besteden er alle tijd aan om de bestellingen zo vlot mogelijk af te leveren
  • U helpt ze daarbij door te bestellen via onze CZAV-app.
  • De ontwikkelingen van het voorjaar spelen hier ook een rol bij, waardoor wij leveringen met urgentie voorrang geven boven langetermijnbestellingen.
 • Momenteel ervaren wij geen problemen met beschikbaarheid vanaf onze leveranciers door de coronasituatie, dat kan per dag veranderen.

Onze adviseurs en chauffeurs hebben specifieke instructies gekregen ter preventie van verspreiding van het virus.

Wij hopen dat u en onze medewerkers persoonlijk leed bespaard blijft en dat onze processen uitvoerbaar blijven. We rekenen op uw medewerking hierbij.

Theme picker