Meer proeven volgen met Elekza zaaizaad

Een jaar geleden is CZAV, samen met een aantal telers, een pilotproject gestart met Elekza zaaizaad in wintertarwe van het ras Reform. Het zaaizaad van deze partij was behandeld met elektronen in plaats van met de standaard zaaizaad ontsmetting. Ook is er op proefboerderij Westmaas een proef aangelegd om een vergelijking te kunnen maken tussen onder andere Elekza behandeling en de standaard ontsmetting.

Minder input van chemie

De resultaten van het eerste jaar zijn positief. Er is beoordeeld op: opbrengst, aantal stengels, aantal aren, aantal planten, hectoliter gewicht en eiwit gehalte. Hieruit zijn geen significante verschillen naar voren gekomen. Dit betekent dat met zaaizaad, wat behandeld is met Elekza, mogelijk dezelfde opbrengst te behalen valt als met de standaard behandeling, maar met minder input van chemie. Als we de kosten vergelijken tussen deze twee typen zaaizaad, zijn deze zeer vergelijkbaar en past het dus ook goed in een Integrated Crop Management (ICM) strategie.

Nieuwe zaaizaad ontsmetting

Ook komend jaar zal CZAV weer proeven uitvoeren met de behandeling van Elekza, om zo een beter beeld van de werking te krijgen over meerdere jaren heen. In deze proeven zullen ook een aantal andere (nieuwe) zaaizaad ontsmettingen toegepast worden om te kijken of hiermee hetzelfde resultaat, maar dan met minder input, te bereiken is ten opzichte van de standaard behandeling.

Wintertarwe zaaizaad

Telers kunnen wintertarwe zaaizaad bestellen dat met Elekza behandeld is. Neem voor meer informatie contact op via het telefoonnummer 0113-629000 of mail naar bestellen@czav.nl.