Meer gras door klaver

Eiwitproductie op het eigen bedrijf wordt steeds belangrijker. Het past prima in een zelfvoorzienende landbouw die streeft naar een lagere kostprijs per kilo melk. Door de goede opkomst, relatief snelle doorgroei, het vermogen tot stikstofbinding en de hoge voedingswaarde biedt klaver een goed perspectief.

Klaver is een vlinderbloemige plant. Vlinderbloemigen binden stikstof uit de lucht. Witte klaver kan 150 kg stikstof binden per hectare, rode klaver tot wel 300 kg per hectare. Deze stikstof komt weer vrij in de bodem en komt direct ten goede aan het gras. Door klaver in een graslandmengsel op te nemen, kan de stikstofgift verlaagd worden zonder dat de opbrengst achterblijft. In een aantal gevallen is de opbrengst zelfs hoger. Klaver blijft stikstof afgeven, zodat het grasland groeizaam blijft. Hierdoor heeft roest aan het eind van het groeiseizoen geen kans en blijft het gras extra smakelijk. Uit proeven is gebleken dat de opname en melkproductie toeneemt.
 
Lees de folder Meer gras door klaver