Meer gebruikers Toolbox emissiebeperking

Tijdens het schoonmaken van spuitappartuur komen werkzame stoffen in het spoelwater terecht. In de toekomst zullen er steeds meer voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook vanuit de maatschappij wordt druk opgelegd om de impact op het milieu te verkleinen.

Om deze middelen te kunnen blijven gebruiken, worden er in alle sectoren maatregelen getroffen. Op veel bedrijven wordt geïnvesteerd in erfemissie reducerende maatregelen zoals: biologische zuiveringssystemen (o.a. Fytobak, Biofilter en Heliosec), reinigingssystemen voor de wasplaats en driftbeperkende spuitdoppen.

Door het invullen van de erfemissiescan kan eenvoudig in kaart worden gebracht wat de emissierisico’s zijn afkomstig van het erf. Ook toolboxwater.nl biedt veel betaalbare en goed realiseerbare tools aan om de erfemissies te reduceren. Uit cijfers van deze website blijkt ook dat steeds meer telers gebruikmaken van de nieuwe toolboxkaarten. Al eerder maakten we in een artikel bekend dat huidige kaartenset is uitgebreid.  Zo is er een nieuwe kaart over ‘driftarme doppen’ en is de driftreducerende spuittechnieken’ aangevuld met informatie over het MagGrow systeem en de verlaagde spuitboom.

De Toolbox emissiebeperking, ook bekend als toolbox water, bevat in totaal 18 kaarten. Daarnaast bestaan bodemkaarten, een veldgids over afspoeling en erosie, en een spuitdoppenkeuze-tool. Niet alleen vanuit de organisatie achter erfemissiescan.nl wordt er aandacht besteed aan dit onderwerp. Ook CZAV houdt zich bezig met het vergroten van de bewustwording van de teler op het gebied van waterkwaliteit verbetering. Dit door middel van kennisoverdracht en samen signaleren van verbeterpunten. Door een intensieve controle van gewassen en deskundige advisering over de juiste spuitcondities proberen we de teler naar een optimaal rendement te brengen met minimale impact op het milieu. 

Theme picker