Meer alternatieve eiwitten door Zeeland Bonenland

Vorig jaar startte het project Zeeland Bonenland, waarin CZAV samen met ZLTO, Herba Ingredients BV,ME-AT Leeuwarden BV en Provincie Zeeland de eiwitteelt in Zeeland stimuleert. Door de aanhoudende droogte van afgelopen zomer en de vraag tijdens de coronacrisis stonden bonen de afgelopen periode erg in de belangstelling. Met korte ketens en nieuwe verwerking kan de bonenteelt in Zeeland groeien.

Verbeterde teeltkennis

CZAV onderzoekt de bonenteelt en de ontwikkeling van nieuwe technieken. Ook blijven we actief het inzicht vergroten op het vlak van de eiwitteelt en de milieu-impact van zo’n bouwplan met bonen. We proberen zoveel mogelijk deel te nemen in proeven en projecten rondom de eiwittransitie. Het verleiden van consumenten tot alternatieve eiwitbronnen is één van de doelen. Telers kunnen met betere teeltkennis en een groeiende marktvraag, meer rendement halen uit hun teelt.

Milieukundige meerwaarde

Consumenten zijn bewuster van de overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Mede omdat de productie van dierlijke eiwitten een hogere footprint heeft. In het project Zeeland Bonenland maken partijen zich daarom sterk om de milieukundige meerwaarde van de eiwitteelt op het gehele bouwplan inzichtelijk te maken en dit ook op een positieve manier uit te dragen naar de consument.

Meer vraag

Om de markt voor lokaal geteelde bonen te laten groeien, moet er vraag ontstaan bij de consument en dat creëert vervolgens ruimte bij de telers om veldbonen op te nemen in het bouwplan. Akkerbouwers die op zoek zijn naar een alternatief gewas, komen al snel bij de bonenteelt uit. Afnemers werken op hun beurt aan een hoogwaardig eiwitconcentraat wat verwerkt wordt in producten. Nu de consument meer peulvruchten eet en de markt daardoor stijgt, zal er meer behoefte zijn aan lokaal geteelde bonen.

Heb je interesse in de veldbonenteelt? Neem dan contact op met je CZAV-adviseur.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door​ Provincie Zeeland en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.