Maak nu nog gebruik van het Economisch Herstelfonds

Vanaf 20 december 2021 is de Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw geopend. Deze subsidie is bedoeld om de landbouwsector te ondersteunen in verband met het coronavirus. Nederland kan aanspraak maken op maximaal zes miljard euro uit de 'algemene' pot van het Herstelfonds en daarnaast kan het nog geld ontvangen uit de specifieke programma's.

Ook voor onze boeren liggen hier verschillende mogelijkheden. Je kan binnen je bedrijf op vijf verschillende niveaus investeren/subsidie aanvragen;

  • Precisielandbouw en Smart farming
  • Digitalisering
  • Water, droogte, verzilting
  • Duurzame bedrijfsvoering
  • Natuur inclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

Daarnaast zijn er nog wat richtlijnen die aangehouden moeten worden: Het toe te kennen bedrag is 60 procent van de investering. Voor een jonge landbouwer (die maximaal 40 jaar oud mag zijn bij het indienen van de aanvraag) is dit 75 procent. Het minimumbedrag is 25.000 euro en maximaal wordt er 150.000 euro uitgekeerd. Elk bedrijf kan voor twee investeringen subsidie ontvangen, dus doe hier je voordeel mee.

Daarnaast is het ook mogelijk om te investeren in projecten om de sector duurzamer en economisch sterker te maken. Via “MijnRVO” kunnen de aanvragen ingediend worden, dit kan tot en met 14 februari 2022. Zie voor meer informatie onderstaande link:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-groen-economisch-herstel-landbouw

Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kan je natuurlijk ook contact opnemen met je eigen adviseur.