Knaagdierbeheersing & vakbekwaamheidsbewijs KBA

Vanaf 1 juli 2015 mogen agrarische bedrijven niet meer zonder een geldige licentie knaagdieren bestrijden en is voor de aanschaf en het gebruik van professionele rodenticiden een vakbekwaamheidsbewijs (licentie) nodig. In 2015 heeft een groot aantal agrariërs de cursus KBA gevolgd. Deze cursus werd tamelijk abrupt afgebroken door nieuwe inzichten bij het CTGB betreffende het buitengebruik.
 
Na uitgebreid overleg tussen ministeries EZ en I&M, het CTGB, LTO en KPMB (keurmerk plaagdier management bedrijven) is er eindelijk duidelijkheid. Er is gekozen voor twee verschillende vakbekwaamheidsbewijzen. De inzet van anticoagulantia (middelen die de bloedstolling tegengaan) wordt altijd beschouwd als het sluitstuk van het beheersingsplan.
 
1)      Bij de aanpak van ratten en muizen binnen uw agrarische bedrijfsgebouwen volstaat de huidige regeling KBA met één verlengingsbijeenkomst in 5 jaar tijd, die bijgeschreven wordt op uw vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming. Heeft u geen vakbekwaamheidsbewijs dan is er een cursus met examen KBA noodzakelijk.
 
2)      Voor het gebruik van rodenticiden op basis van anticoagulantia buiten de bedrijfsgebouwen en rondom voedselopslagplaatsen gelden aanvullende eisen zoals vastgelegd in de toelating van het CTGB. Hiervoor is altijd een aparte cursus met examen noodzakelijk. Dit levert het bewijs KBA-gb op. Naast deze cursus voor buitengebruik is het ook verplicht om deel te nemen aan een IPM programma. Hiervoor dient u vooraf contact op te nemen met een certificerende instelling die eerst controleert of u voldoet aan de gestelde eisen en daarna controleert of u aantoonbaar heeft gewerkt volgens de juiste richtlijnen van geïntegreerde bestrijding. Vaak is dit de instelling die ook uw GLOBAL-GAP bedrijfscertificering controleert, maar check dit vooraf.
 
Indien u voor de buitentoepassing gecertificeerd wilt worden geef dit dan voor 1 januari door aan uw certificerende instelling, u krijgt dan tot 1 juli 2017 de tijd om te voldoen aan uw scholingsverplichting. Heeft u nog helemaal geen vakbekwaamheidsbewijs, dan dient u zowel het examen KBA als het examen KBA-gb te behalen.
 
Edudelta biedt regelmatig verlengings- en examenmomenten aan. In overleg kan dit bij voldoende deelnemers ook bij u in de omgeving worden georganiseerd. Kijk hier voor data en aanmelden.

NB: op 18 mei 2017 staat de eerste cursus Knaagdierbeheersing Buiten Gebruik gepland!