Kansen met cichorei onder vervroegingsfolie

Eind maart zaaiden een aantal telers hun cichorei op dit vroege tijdstip. De afweging tussen vroeg zaaien en wachten werd gemaakt. De grond was voldoende vochtig en goed bewerkbaar. Regen werd op langere termijn niet voorspeld. De nog lage bodemtemperatuur kon het kiemen en de opkomst vervelend vertragen met een mogelijk onregelmatige opkomst en lastige onkruidbeheersing als gevolg.  

Optimale ontwikkeling  

Dit laatste werd opgelost door een deel van het areaal direct na zaaien met vervroegingsfolie te bedekken. Op twee plaatsen in het werkgebied gebeurde dit. Onder een klimaatdoek wat licht, lucht en waterdoorlatend is, kan de cichorei optimaal ontwikkelen. Daarnaast is een doek meerdere jaren bruikbaar. Een investering en karwei wat mogelijk renderend is, gezien de verwachting van een hogere opbrengst van circa 10 ton per hectare, wat al snel tussen de €700 en €800 per hectare kan opleveren.

Teeltoptimalisatie met Cimone

Door het inwerken van Bonalan en Kerb op de rij tijdens het zaaien is een basis gelegd voor de eerste onkruidbeheersing. De basisbemesting werd uitgevoerd voor zaai. Dit concept maakt een snelle opkomst en vlotte beginontwikkeling mogelijk. Teeltadviseurs werken in het cichoreiteeltoptimalisatie programma Cimone. Cimone is een hulpmiddel waarmee meer inzicht in de effecten van teeltmaatregelen wordt verkregen. Zo kunnen telers via Cimone hun teelt verbeteren. Dit voorbeeld en experiment met de folie is een mooi onderwerp wat in zo’n programma aan de orde komt. Evenals de inzet van Quickstart als startmeststof bij zaai wat de beginontwikkeling stimuleert.

Goede resultaten

In de tweede week van mei werd het tijd om de folie weg te halen. Wat is het resultaat? Onder de folie verschenen kroppen loof van 15 tot 20 cm en ook de wortelpennen hadden qua grootte een enorme voorsprong. De verdere teeltmaatregelen waaronder schoffelen werden voortgezet. De kans dat dan onder goede omstandigheden met weinig tarra kan worden geoogst is aantrekkelijk in dit concept.