Jouw bodem in topconditie met de Gezondgewastool

Een veelgenoemde pijler in de ICM-aanpak is een gezonde bodem. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, maar de bodem is de basis en daar begint het mee. Een teelt op een bodem die niet in orde is, is daar een voorbeeld van. Daarom is het goed om komende ‘rustige’ wintermaanden, nog eens stil te staan bij wat je allemaal kunt doen om de bodem in topconditie te houden óf te krijgen.

Vitale bodem

Dat de bodem meer aandacht verdient, wordt ook duidelijk gemaakt in het Actieplan Plantgezondheid. Een van de pijlers die bijdraagt aan een betere plantgezondheid is een weerbaarder teeltsysteem. Voor de bodem kan gedacht worden aan de volgende acties:

  • Ontwikkelen kennis over goed bodembeheer, de werking en versterken microbioom
  • Ontwikkelen praktisch toepasbare maatlat bodemkwaliteit
  • Uitwerken verdienmodellen bodemkwaliteit
  • Trainen teeltadviseurs op nieuwste inzichten bodembeheer

Bodemzaken

Er is ontzettend veel kennis over de bodem beschikbaar, waardoor het als teler lastig kan zijn om dit om te zetten in praktische maatregelen. Vanuit PPS Beter Bodembeheer, waar CZAV partner in is, wordt veel onderzocht over allerlei bodemzaken. Tot nu toe werd dit in uitgebreide rapporten beschreven. Om het duidelijker en overzichtelijker te maken, introduceren BO akkerbouw en TKI Agri&Food nu de Gezondgewastool. De tool vat alle informatie uit het uitgebreide rapport ‘Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen’ samen.

Praktische tool

De Gezondgewastool werkt eenvoudig en snel. Voor schadelijke aaltjes, bodemschimmels en bacteriën geeft het schema aan welke maatregel bewezen effectief (groen) is, perspectiefvol (geel), niet effectief (paars) of onbekend (wit) is. Maatregelen waar je aan kunt denken, zijn bijvoorbeeld biologische beheersing, groenbemesters, inundatie, grondbewerking en vruchtwisseling. Door op de gekleurde vakjes te klikken, krijg je meer achtergrondinformatie over de plaag en maatregel.

Monster nemen

Denk de komende maanden eens na over de ziekten en plagen waar je mee te maken krijgt en kijk eens met behulp van de Gezondgewastool wat je hier aan kunt doen. Weet je nog niet welke ziekten en plagen van toepassing zijn, maar heb je wel een vermoeden? Dan is het aan te raden om eens een monster te nemen.

Online kennisdag

Dinsdag 8 februari vindt de online kennisdag Beter Bodembeheer plaats. Wil je meer weten over deze tool en andere kennis over beter bodembeheer? Neem dan gerust deel aan deze kennisdag. Jouw inbreng is zeer belangrijk, omdat onder meer PPS Beter Bodembeheer vanuit de wetenschap aansluiting zoekt met de praktijk. Via deze link kun je je aanmelden.