Is het al tijd om bruine bonen te zaaien?

Op een perceel bestemd voor de teelt van bruine bonen heeft CZAV in de eerste week van mei een weerpaal (Fieldmate) geplaatst. Hiermee meten we onder andere de bodemtemperatuur op 5 en 20 cm diepte. We weten dat bodemtemperatuur een belangrijke rol speelt bij de kieming van bonen. Hiervoor ontstaat een toenemende belangstelling, onder andere door het wegvallen van belangrijke zaadbehandelingen. Kennis ontwikkelen over het verloop van de bodemtemperatuur kan hierbij helpen. Door data te verzamelen, te monitoren en te vergelijken kan er mogelijk aan een model worden gewerkt dat, in combinatie met de weersvooruitzichten, het meest gunstige helpt te bepalen.

Zo zien we de laatste dagen de bodemtemperatuur vlot oplopen mede door de sterke straling van de zon. De bodemtemperatuur is hoger dan in eerste instantie werd verwacht. Ook de schommelingen over de dag zijn nog groot. Wat de invloed hiervan is, op de kieming en een vlotte doorontwikkeling, is nog onvoldoende bekend en onderwerp van studie en discussie. Voor een hoge opbrengst is er de drang om vroeg te zaaien, de risico’s hiervan kunnen in mindere mate worden gedekt. Dit jaar zijn de bruine bonen niet meer ontsmet met Pyristar tegen bonenvlieg.

Met de weersverwachting van de komende dagen kan het een overweging zijn om de bruine bonen deze dagen te zaaien*. Om aantasting te voorkomen is een snelle opkomst wenselijk, hiervoor hebben we vocht en bodemtemperatuur nodig! Er is ook een mogelijkheid om via de Groene Vlieg de eerste vlucht van de bonenvlieg te bepalen en hierop zaaitijdstip af te stemmen. Meer informatie? Vraag onze adviseur ernaar.

*Let op, publicatiedatum artikel 16 mei 2019

Theme picker