Inspirerend bezoek van de ledenraad aan CAV Agrotheek & Farm21

Op 14 juni heeft de ledenraad van CZAV samen met de jongerenraad, de raad van commissarissen en de directie een bezoek afgelegd aan CAV Agrotheek in de Wieringermeerpolder.

Tijdens deze dag is een update gegeven over de actuele stand van zaken bij CZAV en heeft CAV Agrotheek, samenwerkingspartner en deelneming van CZAV, zich gepresenteerd. Een mooi verhaal en goed om te zien dat er ondanks een aantal verschillen er nog meer overeenkomsten zijn. Ook de organisatie van Farm21, waar CZAV en CAV Agrotheek gezamenlijk in participeren, was aanwezig. Aan de hand van hun verhaal ontstond er goede discussies over de toekomst van de landbouw.

Ten slotte is er een bezoek gebracht aan een teler die werkt met de sensoren. Ook hier werden ervaringen en gedachten uitgewisseld. Vervolgens werd de terugreis ingezet en kon worden teruggekeken op een inspirerende dag.

Wilt u ook betrokken raken bij de coöperatie? Informeer bij uw adviseur of spreek één van de huidige ledenraadsleden aan.

Ledenraad bus