ICM met bankerfields

In samenwerking met Guido Sterk van IPM Impact en Corteva heeft CZAV proeven aangelegd in zaaiuien met zogeheten bankerfields. Dit zijn bloemenranden die zich in plaats van aan de rand van het veld, zich in het veld bevinden op de paden van de spuitsporen. De bankerplants trekken natuurlijke vijanden aan die onder andere trips in uien beheersen.

Doordat de bankerplants doorheen het veld liggen, kunnen de natuurlijke vijanden zich verplaatsen in het gewas, in tegenstelling tot de akkerranden waarbij de natuurlijke vijanden zich voornamelijk aan de rand van het gewas verplaatsen. Met name de gaasvlieg en zweefvlieg worden regelmatig in deze bankerfields waargenomen.

In 2019 is het eerste jaar van het onderzoek afgerond. Hieruit is gebleken dat de natuurlijke vijanden wel werden aangetrokken, maar nog niet voldoende verplaatsen in het gewas. Een mogelijke oplossing hiervoor is het maaien van de bankerfields op het moment dat er voldoende natuurlijke vijanden aanwezig zijn. Wat het beste tijdstip is om te maaien, zal komende jaren worden onderzocht.

Wil je meer natuurlijke vijanden aantrekken en wil je aan de slag met bankerfields? Dan is dit ons advies:

Zaaien

Het advies is op facelia te zaaien (10-11 kg/ha) op de paden van de spuitsporen. Het beste tijdstip is twee weken voordat de uien worden uitgezaaid. Lukt dit niet? Zaai dan tegelijkertijd met de uien. Op deze manier hebben de bankerplants al voldoende natuurlijke vijanden aangetrokken, voordat de tripspopulatie groeit. Voor plantuien zijn bankerfields met facelia dus niet geschikt, omdat de plantuien te snel groot zijn, waardoor er onvoldoende natuurlijke vijanden aanwezig zullen zijn.

Beheersing met middelen

Gebruik tijdens de teelt niet standaard pyrethroïden. Deze middelen zijn breedwerkend, waardoor je ook de natuurlijke vijanden bestrijdt. De bankerfields werken preventief op trips. Als er toch trips in het gewas worden waargenomen, grijp dat direct in met systemische middelen.

Tips

  • Zaai de bankerplants in de rijpaden, niet in de randen van het perceel. Op deze manier lok je de natuurlijke vijanden diep in het perceel.
  • Maai de bankerplants en klepel ze niet. Hiermee jaag je de natuurlijke vijanden uit de bankerplants het perceel in. Met klepelen heb je kans dat de natuurlijke vijanden worden vernietigd.

Wil jij aan de slag met bankerfields op je eigen bedrijf? Vraag dan bij je adviseur naar een passende aanpak.

Theme picker