Hoe wij omgaan met aangescherpte coronamaatregelen

De actualiteiten met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus volgen elkaar snel op. Iedereen is alert op persoonlijke hygiënemaatregelen en neemt de eigen verantwoordelijkheid in acht, alles om verdere verspreiding te minimaliseren en een besmetting te voorkomen. Desondanks neemt het aantal besmettingen, ook in Nederland en in de regio, nog toe met persoonlijk leed als gevolg.

In aangepaste vorm gaan de bezoeken van onze buitendienst door waarbij meer gebruik wordt gemaakt van de digitale communicatiemogelijkheden. Uw adviseur kan digitaal bij u ’langskomen‘, als u digitaal werken op prijs stelt. We merken dat niet alleen onze adviseurs, maar ook onze telers goede ervaring hebben met digitale overleggen via Teams, Facetime, Skype of Zoom. Als een bezoek op uw werklocatie plaatsvindt, zal er gehandeld worden naar de actuele situatie en zal de adviseur zich conformeren aan mogelijk extra hygiëneregels die op het desbetreffend bedrijf gelden. Om de gezondheid van onze buitendienstmedewerkers zo goed mogelijk te waarborgen, vragen wij om vooraf te melden of u in uw omgeving te maken heeft met ziekteverschijnselen. 

Met elkaar hebben we het werkproces de afgelopen maanden op een goede wijze kunnen voortzetten, ondanks de beperkende maatregelen die er zijn. Het doel is om de insleep van het coronavirus te voorkomen en de insleep op werkplekken binnen CZAV en uw omgeving en daarmee mogelijke besmettingen van medewerkers te voorkomen. Dit doel blijven we vasthouden, zodat we het risico voor u, onze medewerkers en onze bedrijven laag houden.

We waarderen het begrip en de medewerking van jullie voor de wijze waarop onze chauffeurs en buitendienst hun werkzaamheden nu kunnen uitvoeren.