Hoe staat het met de uienteelt met betrekking tot de ziekte Valse Meeldauw

De laatste weken is er veel werk verzet op de velden. Aardappelen rooien is ver gevorderd, bieten rooien gaat gestaag door en er is tarwe gezaaid. De start voor het komend seizoen is begonnen. Bouwplannen voor 2022 krijgen steeds meer hun vaste vorm. Cichorei contracteren loopt volop en de hogere prijs wordt gewaardeerd en houdt op deze manier de plus op een graansaldo tegen de hogere actuele marktprijzen. Ook uien worden weer ingepland, een verschuiving en uitbreiding in de teelt hebben we de laatste jaren gezien in het oosten van het land. Onze adviseurs in Midden en Oost-Brabant en van Agriant in NO Nederland hebben goed kunnen inspelen op die marktontwikkeling. De uienteelt wordt tegen de verwachtingen van een veranderend marktverloop en veranderend middelenbeleid ingepland door de telers.

 

Hoe ging het in 2021?

Afgelopen seizoen heeft laten zien dat bij het huidige rassenassortiment onder de donkere en vochtige weersomstandigheden een schimmelziekte als valse meeldauw flink kan huishouden. Het wegvallen van Mancozeb is voor de teelt dan ook, vooral een financiële, aderlating. Onze adviseurs hebben afgelopen jaar intensief naar alternatieve schema’s gekeken die in de diverse proefvelden van o.a. CropSolutions waren weggelegd. Vooral 2021 was een optimaal jaar, gezien de hoge ziektedruk, om de verschillende middelen en combinaties met elkaar te kunnen vergelijken. Valse Meeldauw is een lastige schimmel, die door een lange incubatietijd tijdens veel bladgroei en bij hoge druk, zich moeilijk met preventieve middelen laat bestrijden. Dat hebben we dit jaar allemaal kunnen ervaren. De teeltconcepten komen er na het einde van de Mancozeb producten anders uit te zien.

 

Wat kunnen we verwachten?

Ook ligt er een nieuwe toekomst van groene en biologische middelen voor ons die de teeltconcepten gaan ondersteunen en oude technieken deels of geheel gaan ondervangen. Een andere belangrijke ontwikkeling en introductie kan die van resistente rassen zijn. Dit is een lange weg omdat ook veel andere eigenschappen de uiteindelijke waarde van een ras bepalen. Een ketenaanpak is dan nodig. Zie ook https://www.czav.nl/Actueel/Nieuws/Artikel/de-strijd-tegen-valse-meeldauw. Voor komend seizoen heeft CropSolutions op basis van de ervaringen en mogelijkheden van verleden jaar een teeltschema uitgewerkt om valse meeldauw adequaat te beheersen. Op onze winterbijeenkomsten zullen we daar, samen met u, graag op ingaan.