Het juiste grasmengsel voor een optimale ruwvoerproductie

Grasland is een belangrijke eiwitbron voor jouw eigen vee. De hoeveelheid en kwaliteit van eiwit van eigen grond bepaalt uiteindelijk voor een groot deel hoeveel en welk soort krachtvoer aangekocht moet worden. Het telen van veel en goed eiwit op eigen grond is renderend. Goed graslandmanagement begint bij de keuze van een juist grasmengsel. Naast de opbrengst bij beweiden en maaien zijn de landbouwkundige eigenschappen als kroonroestresistentie, standvastigheid en winterhardheid van groot belang voor een optimale ruwvoerproductie.

Extra grasmengsels

Onlangs is de nieuwe Extra Grasmengsels folder gepubliceerd. Klik hier voor de vernieuwde rassenadvies Extra Grasmengsels folder. De Extra Grasmengsels zijn samengesteld met de beste rassen van de rassenlijst. Afhankelijk van het teeltdoel, opbrengstpotentie en persistentie maak je de beste keuze voor een mengsel.

Klaver en kruiden

Voor extra stikstofbinding en smakelijkheid kun je aan de grasmengsels rode of witte klaver toevoegen. Ook zien we een toenemende vraag naar kruidenmengsels voor grasland. Kruiden worden ingezet om de biodiversiteit boven en onder de grond te verhogen. Graskruidenmengsels bevatten verschillende grassen, vlinderbloemigen en kruiden. Kruiden en vlinderbloemige in grasland zijn belangrijk voor binding van mineralen, sporenelementen en biodiversiteit. Kruidenmengsels kunnen gemengd worden met de Extra Grasmengsels, mengsels van rassen met de beste landbouwkundige eigenschappen.

Meer informatie?

Bezoek hier naar onze graszaad pagina voor informatie. Persoonlijk advies? Onze buitendienst kan je meer vertellen over de diverse grasmengsels.

Bestellen?

Bestellen kan via de bestelmodule op Mijn CZAV en in de app of stuur een e-mail naar bestellen@czav.nl .

Theme picker