HAK komt PlanetProof-telers tegemoet

De afgelopen jaren wordt er veel gesproken over de eiwittransitie en toenemende consumptie van peulvruchten. Hoewel het nog altijd veel bij woorden blijft, ziet CZAV nu een lichte toename in de vraag naar bruine bonen, Red Kidneybonen en veldbonen. Voor telers die nog ruimte in hun bouwplan hebben, is er nog beperkte ruimte om deze gewassen in 2020 te telen. Bij normale opbrengsten liggen vooral de saldo’s van bruine bonen en Red Kidneybonen aanmerkelijk gunstiger dan die van zomertarwe en zomergerst. Voor telers die onder het keurmerk PlanetProof telen, zien we komende jaren kansen. Afnemer HAK heeft aangekondigd vanaf 2021 alle peulvruchten die in Nederland geteeld worden onder PlanetProof-certificaat in te kopen. HAK zal hiervoor een premie betalen.

Inspanning wordt beloond

HAK werkt met duurzame en lokaal geteelde producten en daarom vindt HAK dat deze inspanning voor PlanetProof-telers beloond moet worden. Door de extra inzet worden peulvruchten op een milieuvriendelijkere manier geteeld, waarbij bijvoorbeeld minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Ook andere factoren als biodiversiteit en vruchtbare bodem worden genomen in deze duurzamere teeltaanpak. CZAV adviseert en begeleidt telers actief in deze manier van telen. Als coöperatie weten we wat er nodig is om PlanetProof te telen en bovendien staan we direct in contact met HAK.

Peulvruchten in bouwplan?

Neem contact op met jouw vertegenwoordiger wanneer je interesse hebt in het telen van één van deze gewassen.

Meer weten over de teelt van peulvruchten? Ga hier naar onze webpagina.

Theme picker