Grote winst dit jaar en iedereen profiteert mee

Afgelopen jaar is zonder meer een goed jaar geweest. Een aantal zaken die daaraan hebben bijgedragen zijn de gestaag oplopende kunstmestmarkt, extra omzet in gbm als gevolg van het seizoensverloop, onze deelnemingen en de optimale logistieke efficiëntie. Al deze zaken hebben het resultaat in het voordeel van CZAV beïnvloed. Duidelijk is dat ze voor onze klanten/leden tot kostprijsverhoging hebben geleid.

 

2021 was een prima jaar

Vandaar dat we in staat zijn om over het boekjaar 2021 een bijzonder grote nakorting uit te betalen. Het behaalde resultaat op de agrarische kernactiviteiten wordt in deze vorm teruggelegd aan de telers. Als gebruikelijk wordt het resultaat, omzet gerelateerd, in de vorm van een korting, uitbetaald.
 

 

De cijfers

De hoogte van de nakorting over 2020/2021 bedraagt €2.500.000 (!). Voor de leden komt hier nog de 2de (van de 3) €1.500.000 aan ledentoeslag (ivm verkoop Agrimarkt) bovenop.

 

We zijn erg trots om dat we dit resultaat samen met onze boeren hebben bereikt en hopen op een zelfde resultaat voor het komende jaar. We gaan daar natuurlijk weer ons best voor doen.