Grote interesse voor nieuwe mogelijkheden aanvullend diervoer

Voor aanvullende diervoeders is veel interesse, zo blijkt uit onderzoek van Speerstra Feed Ingrediënts. De belangrijkste reden is om de verbetering van de gezondheid en weerstand van de dieren. Inmiddels maakt 80% van de veehouders er gebruik van.  

 

Verder is er veel interesse voor de nieuwe generatie voeringrediënten, enkel maakt een klein deel er daadwerkelijk gebruik van. Speerstra Feed Ingrediënts constateert dat 40% van de ondervraagden interesse heeft in pensbestendige choline, maar slechts 7,5% het daadwerkelijk voert. De interesse voor gefermenteerde gisten ligt op 35% en de helft past het toe. Uit marktonderzoek van producent Volac Wilmar blijkt dat 27% van de Nederlandse melkveehouders pensbestendige vetten voert. Bij bedrijven met minder dan 95 melkkoeien, ligt dit percentage met 18,8 beduidend lager dan bij grotere bedrijven. Daar ligt het percentage namelijk op 35,2. 

 
Waarom pensbestendige vetten voeren? 

Melkproductieverhoging, verhogen van het melkvetgehalte en het voorkomen van productieverlies als gevolg van hittestress zijn de belangrijkste redenen om pensbestendige vetten te voeren. De voornaamste redenen om dit niet te voeren, is omdat bedrijven er geen ervaring mee hebben of de toepassing niet kennen, zo blijkt uit onderzoek. Het niet past in het voersysteem of omdat er geen beschikking is over een voermengwagen, wordt aangegeven.  

 

Populair in Groot-Brittannië  

Een derde van de melkveehouders in Groot-Brittannië heeft in de laatste vijf jaar, volgens Volac Wilmar, zo nu en dan of langere tijd pensbestendige vetten heeft gevoerd of voert dat nog steeds. Ook een derde daarvan gebruikt dit al vijf jaar of langer. In Groot-Brittannië zijn het eveneens vooral de grotere bedrijven die pensbestendige voedingsvetten gebruiken. 53% van de bedrijven die meer dan 300 koeien, heeft in de laatste vijf jaar wel eens of gedurende een langere periode pensbestendig vet gevoerd. Het aandeel met tussen de 150 en 300 melkkoeien is 46% .