Functionele akkerranden voor plaagbeheersing

Akkerranden kunnen met hun diversiteit aan bloemen en planten verschillende functies hebben. Akkerranden zijn niet alleen voedsel voor bestuivers, broedplaatsen voor akkervogels, recreatieve functie, maar ook ondersteuning van de natuurlijke plaagbeheersing. In de landbouw komen diverse natuurlijke vijanden voor van gewasplagen. Om effectief gebruik te maken van natuurlijke vijanden zullen we ze een handje moeten helpen.

Overwinteren

Tijdens de zomer is er genoeg voedsel te vinden voor de natuurlijke vijanden in de vorm van bladluizen, rupsen, trips, etc. Na de oogst is de vegetatie echter schaars en is er weinig voedsel voor de natuurlijke vijanden. Meerjarige akkerranden kunnen hierbij helpen in de vorm van een schuilplek in de winter voor bijvoorbeeld spinnen en kevers. Natuurgebieden, kleine meerjarige landschapselementen zoals slootkanten en bosjes zijn ook van groot belang als overwinteringsgebied.

Tankstation

De meeste natuurlijke vijanden eten in het larvale stadium plaaginsecten, maar hebben als volwassenen ook suikerrijke bronnen zoals nectar en stuifmeel nodig. Zonder die energie verplaatsten natuurlijke vijanden zich langzamer en zetten ze minder eitjes af. Zo hebben zweef- en gaasvliegen naast nectar ook stuifmeel nodig om eitjes te kunnen produceren. Andere rovers zoals lieveheersbeestjes en roofwantsen vullen hun dieet aan met stuifmeel en nectar (als er onvoldoende prooinsecten zijn. Aangezien er in akkerbouwsystemen weinig bloemen meer aanwezig zijn, vormen akkerranden een gewenste aanvulling in het dieet van natuurlijke vijanden.

Eenjarige of meerjarige akkerranden

Er is keuze tussen een eenjarige of meerjarige akkerrand. Meerjarige akkerranden hebben het voordeel dat ze langer meegaan en ook overwinteringsplekken aan (vooral) kruipende beestjes zoals spinnen en loopkevers bieden. Een groot nadeel is dat ingezaaide grassen snel de overhand krijgen en weinig ruimte overlaten aan bloeiende kruiden. Eenjarige akkerranden hebben dit probleem niet, maar bloeien soms te laat voor het aantrekken van natuurlijke vijanden. Een combinatie van meerjarige en eenjarige akkerranden zou ideaal zijn.

De keuze is reuze

Het is nog een hele puzzel welke akkerrandmengsels je het beste kunt kiezen. Zo zitten er ook niet alleen voordelen aan, maar ook nadelen als vermeerdering van onkruiden en/of risico op vermeerdering door ziektes en plagen. Uit welke soorten moet een akkerrand bestaan om natuurlijke vijanden aan te trekken? CZAV en CropSolutions hebben dit voor je uitgezocht!
Wil je aan de slag met een akkerrand voor het stimuleren van natuurlijke vijanden? Vraag dan jouw adviseur om een passend advies voor het juiste mengsel.