Fosfaat verrekenen en extra organische mest

Fosfaat verrekenen

Heb je dit jaar te veel dierlijke mest gebruikt? Dan is het nog mogelijk om dit regeltechnisch op te lossen. Indien er niet meer dan 20 kg/ha bouwland is gegeven, mag je dit het jaar erna verrekenen. Het maakt hiervoor niet welke mest je gebruikt en of je compenseert op bouwland of grasland. 

Je kunt je aanmelden van 1 september tot en met 31 december op mijn.rvo.nl. Meer informatie vind je hier.

Extra organische mest uitrijden

Je mag extra organische mest uitrijden indien de fosfaattoestand van jouw bouwland hoog is. Het gaat hierbij om 5 kg/ha fosfaat in de gangbare teelt en 10 kg/ha fosfaat voor de biologische sector. Het melden kan het hele jaar door, maar moet vóór 31 december gebeuren. Meer informatie over dit onderwerp vind je hier.