Focus op plantversterkers & bodemverbeteraars in CZAV proeven op Rusthoeve

Afgelopen maand vond in Colijnsplaat overleg plaats tussen Ton Hendrickx en Bram de Visser (CZAV) en Eelco Boot (hoofd bedrijfsvoering van Proefboerderij AIKC Rusthoeve). Doel van het gesprek bij het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum: bepalen welke proeven er dit jaar worden uitgezet, welke proefvelden er tijdens de Open Dag op 21 juni a.s moeten liggen en waarop de focus komt te liggen. 

Ton Hendrickx licht toe: "De accenten komen steeds meer te liggen op bemesten dichterbij de knol of het zaadje. Specifieker werken, ingegeven door regelgeving en resultaten uit eerdere proeven". 

Lees hier het hele artikel uit "Akkerbouwkrant Innovatie & Ondernemen".