FABulous Farmers onderzoeken robuuste teeltsystemen

In het project FABulous farmers wordt door telers in vijf Europese landen samengewerkt aan robuuste teeltsystemen. Een veelbelovende methode hiervoor is Functionele AgroBiodiversiteit (FAB). Hierbij ligt de focus op het stimuleren van biodiversiteit op het agrarisch bedrijf. Binnen dit project doen ook een aantal telers van CZAV mee. Zij focussen voornamelijk op het monitoren en benutten van natuurlijke vijanden, waardoor zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen ingezet worden. Ook worden akkerranden en bankerplants ingezaaid om de natuurlijke vijanden te stimuleren.

Praktische zaken

Door dit onderzoek hopen we antwoord te krijgen op een aantal praktische vragen. De hoofdvraag is of er, met het benutten van natuurlijke vijanden en het goed monitoren van plaaginsecten en - bestrijders, minder input aan chemie kan worden gebruikt, waarbij minimaal dezelfde of zelfs een hoger resultaat kan worden bereikt. Daarnaast wordt gekeken naar een paar praktische zaken, als: wat zijn de beste waardplanten voor natuurlijke vijanden in verschillende gewassen, wanneer moet je deze waardplanten zaaien en wanneer is de beste tijd om deze te maaien. Daarnaast wordt er gekeken naar het effect van beregening op de insectenpopulaties.

Monitoren en tellen

Door het monitoren en tellen van het aantal insecten krijgen we beter inzicht in de invloed van natuurlijke vijanden op de tripspopulatie. Dit kan uiteindelijk antwoord geven op de vraag of het mogelijk is om met minder gewasbeschermingsmiddelen de tripspopulatie te beheersen.

Op de langere termijn kan dit duidelijkheid geven in de nultelling. Dus hoeveel natuurlijke vijanden er werden geteld aan het begin van het project en hoeveel er zijn na twee of drie jaar deelname.