Extra’s risico voor blauwmaanzaadteelt

De laatste jaren worden telers en collecteurs geconfronteerd met residuoverschrijdingen in Nederlands blauwmaanzaad. De volksgezondheid is bij deze overschrijdingen niet in gevaar. Desondanks mogen betreffende partijen niet worden afgezet in het voedselkanaal. Alternatieve afzetmarkten zijn er niet of deze zijn financieel onaantrekkelijk.

Residuoverschrijdingen

De overschrijdingen zijn niet terug te voeren tot recente teelthandelingen of gemaakte fouten tijdens de teelt, oogst of bewaring. Het betreft stoffen die in een aantal gevallen zijn terug te voeren naar in het (recente) verleden toegepaste middelen en ook stoffen waarvan de herkomst niet te herleiden valt.

Aandacht in de keten

CZAV heeft in de keten veel aandacht gevraagd voor de problematiek van deze overschrijdingen. In eerste instantie om voor huidige partijen oplossingen te bewerkstelligen. Met als voornaamste doel dat de partijen kunnen worden verhandeld en dat de teler zijn geld krijgt. In tweede instantie om de teelt van blauwmaanzaad ook in de toekomst mogelijk te houden. Boerenrendement, een breed bouwplan en gezonde biodiversiteit motiveren ons hierbij.

Politieke vragen

De problematiek is gedeeld met onder andere de Brancheorganisatie Akkerbouw, ZLTO, Agrodis, het Comité van Graanhandelaren, een betrokken gewasbeschermingsfabrikant, de NVWA en de politiek. Er zijn Kamervragen (von Martels, CDA) gesteld waarop toenmalig minister van Rijn heeft geantwoord dat er door fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen MRL’s voor hun stoffen kunnen worden aangevraagd. Ook op Europees niveau zijn vragen gesteld (Huitema, VVD) waarop een vergelijkbaar antwoord kwam.

Lange route

Uit alle contacten en adviezen is gebleken dat de route om MRL’s aan te vragen een oplossing kan zijn voor stoffen die momenteel zijn toegelaten als gewasbeschermingsmiddel in diverse teelten. Uit ervaring van een gewasbeschermingsfabrikant blijkt dit een lang en vooral moeizaam proces. Daarnaast biedt deze route geen oplossing voor stoffen die in een verder verleden zijn toegepast en inmiddels niet meer zijn toegelaten. Ook voor stoffen waarvan de herkomst onduidelijk is, biedt dit geen oplossing.

Advisering blauwmaanzaad

Ondanks het feit dat de volksgezondheid bij de betreffende overschrijdingen geenszins in het geding is, kunnen partijen niet worden verhandeld. Hierdoor kleven er een aantal extra risico’s aan de teelt van blauwmaanzaad die zich voorafgaand niet laten voorspellen of managen. Een passende oplossing op korte termijn, waardoor de MRL’s anders worden beoordeeld, is nog niet aan de orde. Daarom ontraden we telers de teelt (voorlopig) in hun bouwplan op te nemen.