En hoe ging het met de cichorei dit jaar?

De cichoreicampagne nadert haar einde. Rond half januari zal cichoreiverwerker Sensus in Roosendaal de laatste cichorei verwerken. Een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen seizoen.

Als cichorei agent in zuidwest Nederland kijkt CZAV terug op een mooi cichoreiseizoen. Het groeiseizoen kwam wat traag op gang vanwege de relatief koude omstandigheden. Met behulp van voldoende neerslag konden de meeste telers toch rekenen op een goede veldopkomst. Vloeibare startmeststoffen bewezen wederom haar meerwaarde, juist in dit relatief koude voorjaar. Vanwege de wisselvallige omstandigheden konden telers rekenen op een goede werking van de verschillende bodemherbicides. Steeds meer telers grijpen voor de na-opkomst onkruidbestrijding naar mechanische technieken. Ook dit jaar is daar weer veel positieve ervaring mee opgedaan. Al was het vinden van de juiste toepassingsmomenten een grotere uitdaging dan voorgaande jaren. Het belang van voldoende effectieve bodemherbicides werd daarmee nogmaals benadrukt. De beperkte invloed van ziektes en plagen zorgden ook in de laatste helft van het groeiseizoen voor weinig grote uitdagingen. Daarmee kijken veel telers terug op een geslaagde teelt.

Meld je aan voor onze webinars

Op het ICM-platform op lichte zavelgrond heeft CZAV samen met telers en Sensus ook afgelopen seizoen weer veel ervaring opgedaan met verschillende onkruidbeheersings strategieen. De akkerbouwadviseurs delen deze ervaringen en resultaten op de komende “Teelt en ICM-webinars”. Deze vinden plaats op 13, 19 en 20 januari. Schrijf je hier in voor deelname aan één van deze webinars: https://www.czav.nl/Actueel/Agenda/Artikel/webinar-gezonde-gewassen-van-start-tot-finish-1

Eén van onze boeren Daan Goense uit de Anna Jacobapolder kijkt terug naar afgelopen jaar en deelt zijn verwachtingen voor 2022.

  • Hoe kijk je terug op het afgelopen groeiseizoen?

Onze grond is aan de zware kant voor de cichoreiteelt dat maakt dat het zaaien in het voorjaar erg precies komt. Door de zware grond in september al te ploegen en in oktober te kopeggen was de basis vlak. Hierdoor is het ondiep zaaien mogelijk. Een bui regen zorgde er daarna voor dat het zaad egaal kiemde waardoor we een goede opkomst hadden. Als de cichorei boven staat hebben we de grootste zorg gehad omdat opkomst wel eens moeilijk kan zijn als het te droog is in het voorjaar. De bodem-herbicides werkten aanvankelijk door de geregelde neerslag prima wat er voor zorgde dat we weinig onkruid hadden vroeg in het seizoen. Maar doordat het nat bleef de hele zomer kwam er later nog veel onkruid, met name nachtschade. Sinds afgelopen jaar hebben we zelf een camera-gestuurde schoffel waarmee we mechanisch onkruid kunnen bestrijden. Na-opkomst spuiten we namelijk niet meer voor onkruid omdat we de cichorei zo min mogelijk willen remmen. Toen het eindelijk droog genoeg was om te schoffelen deze zomer was de grond al snel te hard daardoor ging de machine onvoldoende diep om een optimaal resultaat te halen. Hiermee hebben we geleerd dat vroeg al een eerste keer schoffelen nodig is om de grond los te houden al is er dan nog weinig onkruid. Maar ondanks dat we erg veel handwerk hebben gehad voor perfect schone percelen was het resultaat naar wens.

  • Hoe is het rendement van het gewas?

Het rendement van een teelt is een kwestie van kosten en baten tegenover elkaar. Er is bij mij overlap in de mechanisatie wat betreft schoffel- en zaaimachine met de suikerbietenteelt (40 hectare t.o.v. 30 hectare cichorei), dat maakt die machines rendabeler. Verder heb je weinig extra mechanisatie nodig zoals je bij aardappels bijvoorbeeld wél een in-schuurlijn/bewaarschuur moet bekostigen. Het is net als in elke teelt het belangrijkst om een zo hoog mogelijke opbrengst te behalen. We streven naar een opbrengst van 60 ton per ha om een goed saldo te behalen. Dat staat eigenlijk wel gelijk aan de 10 ton inuline per hectare die Sensus als doelstelling heeft. Het is wel belangrijk dat de toegerekende kosten binnen de perken blijven zoals bijvoorbeeld het zaaizaad en het rooien van de cichorei. Gelukkig zitten we aan de goede kant van de streep qua kg-opbrengst dus wat dat betreft zijn we tevreden over afgelopen seizoen.

  • Hoe zie je de toekomst van het gewas als vast onderdeel in je bouwplan?

Wij hebben een relatief extensief bouwplan waarin cichorei er goed bijpast. Het heeft weinig last van bodemziekten en aaltjes en vermeerdert weinig tot geen bodemplagen waar andere gewassen last van hebben. Met de cameraschoffel proberen we in te spelen op een toekomst met minder herbicides. Wel hopen we dat een middel als Bonalan toegelaten blijft voor de teelt van cichorei. En wat zéker niet onbenoemd mag blijven is dat de uitbetaalprijs mee moet blijven stijgen met de kosten, zeker als de tarweprijs boven een kwartje blijft staan.

Vanwege de groeiende vraag naar inuline uit cichorei ontstaat er ruimte in het areaal voor bestaande en nieuwe cichoreitelers. Het robuuste gewas past met een lage behoefte aan meststoffen en verhoogde financiële contractvoorwaarde prima binnen de huidige marktomstandigheden. Informeer bij je CZAV-adviseur naar de mogelijkheden!