Eisen aan compost binnen VVAK aangepast

Vele bedrijven zijn VVAK gecertificeerd. Onder die certificering kan compost worden toegepast die voldoet aan de voorwaarden die door BO Akkerbouw zijn opgesteld. Vanuit telers zijn hier zwaarwegende voorwaarden met betrekking tot vermenging met glas, steentjes en andere verontreinigingen opgenomen.  Nieuw is nu dat Keurcompost A niet in alle gevallen meer aan deze voorwaarden voldoet. Keurcompost heeft eenzijdig de normen verruimd. Er vindt overleg plaats om uit deze impasse te geraken.
Dus als u compost wilt aanwenden en u bent ook VVAK gecertificeerd, zult u over analyses dienen te beschikken die aan de eisen voldoen. Bedenk dat het eisen betreft die vanuit telersbelang zijn opgesteld. Bij de verkoop van compost door CZAV wordt hier nadrukkelijk naar verwezen.