Eerste waterstof trekker in Zeeland

Kloosterman BV, CZAV Mobility Group en Gemeente Kapelle starten verkenning naar haalbaarheid regionale waterstofketen.

 

De opdracht is duidelijk. De komende jaren moeten alle sectoren een bijdrage leveren om de uitstoot van onder andere CO2 stevig te reduceren. Voor aan aantal sectoren is de zowel de stip op de horizon als de weg ernaartoe helder. Voor andere sectoren is dit uitdagender, bijvoorbeeld voor de loon- en grondverzetbedrijven, transportbedrijven en agrarische bedrijven met zware mechanisatie. Voor deze sectoren lijkt waterstof een kansrijke ontwikkeling om de transitie te maken naar een duurzame sector. Kloosterman BV, CZAV Mobility Group en de gemeente Kapelle starten een verkennend onderzoek naar deze ontwikkeling.

Kloosterman BV uit Kapelle kon niet wachten op het antwoord in het kip/ei vraagstuk op het gebied van waterstof. Zij rijden daardoor nu als eerste met een waterstoftrekker door Zeeland. De energietransitie van fossiele brandstof naar waterstof krijgt door deze toepassing gestalte. Met het klimaatakkoord van Parijs in het achterhoofd, zijn er meer wegen die naar Parijs leiden. Het is file op de weg naar elektrificatie, maar er liggen meer kansen op de snelweg van waterstof. 

 

Aanleiding en ambitie
“De verduurzaming van mobiliteit en transport krijgt grotendeels invulling via de elektrificatie van het wagenpark”, geeft Roel Clement aan Manager fuel & charge bij CZAV. “Bij AgriSnellaad zien we veel vragen hiernaar en toch hebben we een enorme achterban van o.a. agrarische bedrijven waarbij uitsluitend elektrisch wellicht niet die route is. De energietransitie moet nog echt op snelheid komen en de uitdagingen op bijvoorbeeld het net zijn nu al groot, het is aannemelijk dat waterstof onderdeel kan zijn van de oplossing”, aldus Clement.

 

De behoefte in de gemeente Kapelle
Wethouder Siwart Mackintosh: “We merken dat de ontwikkeling rondom waterstof opgang komt. Zo komt er een nieuwe waterstofleiding van GasUnie en kloppen ondernemers aan met vragen over deze alternatieve brandstof. Na de gesprekken met Kloosterman en CZAV zien we een hele concrete vraag ontstaan, die mogelijkheden biedt voor de gehele regio of zelfs provincie. Dit initiatief helpt bij de verduurzaming van de mobiliteits- en agrosector, sectoren die van belang zijn in onze gemeente. Daarom grijpen we deze kans graag aan om een verkennend onderzoek te starten. Ook voor de gemeente Kapelle is dit nieuw terrein, maar faciliteren deze zoektocht waar mogelijk. Het zou mooi zijn wanneer we straks een waterstofketen kunnen ontwikkelen waar de gehele regio baat bij heeft.”

 

Voor meer info, kan je bellen met: Paul Sweere 06-51176352