Disproportionele stikstofmaatregelen

De stikstofmaatregelen die vrijdag bekend zijn gemaakt, zijn zeer disproportioneel voor de landbouw in het hele land. De bijdrage die van de landbouw wordt verwacht is enorm en veroorzaakt veel onrust en boosheid. Wij delen de zorgen van onze leden en willen, als gebruikelijk, helpen met kennis en innovaties. We snappen de actiebereidheid goed en hopen dat die positief zal bijdragen aan het aanpassen van de plannen.

CZAV is actief in georganiseerd verband, onder andere middels BO Akkerbouw, waar we het werk van de verschillende standsorganisaties (LTO, AJK, NAV) ondersteunen. Al meerdere jaren is gewezen op de risico’s van de maatregelen, er zijn alternatieven aangedragen en er zal worden meegedacht in belang van de boeren over het bijsturen en uitwerken van de plannen. Daarbij vragen we nadrukkelijk om voldoende tijd en zorgvuldigheid met oog op het verdienvermogen van de boeren en een brede langetermijnvisie.

De pers kan contact over dit onderwerp opnemen met Antoon van Vugt, bestuurder en algemeen directeur CZAV via 0113 – 629000.