Digitale mestbon (rVDM)

In het voorjaar van 2022 wordt de invoering van de digitale mestbon (rVDM) verwacht. Het afgelopen jaar is door de overheid gewerkt om de regelgeving hierop aan te passen en de technische invoering van het systeem voor te bereiden. In beginsel betekent het dat de papieren mestbon vervangen zal worden voor een digitale bon. De overheid zal komend seizoen gebruiken om de digitale mestbon stapsgewijs te introduceren, zodat de omschakeling in 2022 soepel verloopt. Voor de afnemers van dierlijke meststoffen zal dit een aantal veranderingen met zich meebrengen.

Binnen CZAV zien we voordelen in de snelheid en efficiëntie van dit systeem. De mestspecificaties zijn overzichtelijk digitaal terug te vinden en snel te communiceren in de mestadministratie. Zo heb je alle gegevens up-to-date en gebundeld en kun je deze eenvoudig raadplegen gedurende het teeltseizoen. Zodra er meer ontwikkelingen rondom de digitale mestbon, zullen we je hierover informeren.