Digitale licentieverlengingen van CZAV en Helix Learning succesvol

Fysieke bijeenkomsten zijn al een tijdje niet meer mogelijk, daarom biedt CZAV samen met Helix Learning sinds begin februari digitale licentieverlengingen aan via het Helix Learning platform. Inmiddels zijn al een 10-tal digitale licentieverlengingen georganiseerd, waarbij zo’n 180 telers reeds gebruikmaakten van deze manier van verlengen. Heel anders dan gebruikelijk, nu met kleine groepen van maximaal 20 personen. Er is een mooi ingericht, laagdrempelig en heel gebruiksvriendelijk platform gemaakt waar de deelnemers en adviseurs elkaar digitaal treffen. De bijeenkomsten duren twee uur en worden met een korte pauze van tien minuten even onderbroken.

Ervaringen uitwisselen

Een tweetal adviseurs van CZAV leiden de bijeenkomsten en nemen samen met de deelnemers thema’s door. Innovaties en ervaringen worden uitgewisseld. Met Integrated Crop Management, gericht op minder milieubelasting door de inzet van mechanische onkruidbeheersing, met groenbemesters en organische stof, werken we aan een gezonde bodem en weerbare planten.   

Actief betrokken

De groepsgrootte maakt het mogelijk dat iedereen elkaar kan zien en dat er interactie plaatsvindt. Middels de chatfunctie kunnen tussendoor vragen worden gesteld. Aan de hand van stellingen of vragen wordt de discussie gestart, de inleiders stellen vragen zodat alle deelnemers actief betrokken worden.

Grote waarde

Trude Zonneveld, die als moderator assisteert, zorgt vanuit CZAV ervoor dat iedereen de presentaties volgt en checkt of iedereen aangesloten blijft. Trude ervaart enthousiaste deelnemers en adviseurs als inleiders. Hoewel fysieke bijeenkomsten de voorkeur blijven houden, ervaren veel deelnemers de efficiëntie en betere concentratie bij de digitale vorm. “Natuurlijk missen we allemaal het praatje dat we met onze collega-boeren hebben tijdens een fysieke bijeenkomst. De waarde van die kennisuitwisseling is ongemerkt groot. Deze online bijeenkomsten kunnen dat niet vervangen, maar ik merk wel dat telers in zo'n relatief kleine groep toch praktijkervaringen willen delen en dat de deelnemers zo van elkaar leren”, aldus Zonneveld.

Verlengingen succes

CZAV vult het onderdeel ‘Teelt’ in en Helix Learning zorgt voor de administratieve verwerking. De opzet wordt als een succes ervaren en zolang de belangstelling en tijd er is, is gaat CZAV door met deze bijeenkomsten. Via de website kunnen telers zich inschrijven en bij een minimum van 15 deelnemers gaat de verlenging door. Er worden verlengingen voor Teelt, Veiligheid & Techniek, Knaagdierbeheersing en Transport & Opslag aangeboden.

Ook deelnemen? Neem een kijkje in onze agenda.