CZAV: voorschot maaltarwe 172 euro

De voorschotprijzen voor deze oogst zijn vastgesteld op €172 per 1000 kg voor de bak-, maal- en zomertarwe. Dit betreft ruim 90% van de innames. Voor voertarwe is er een voorschot van €165 en voor gerst €160.

Het zijn duidelijk hogere voorschotten dan we de laatste jaren gewend zijn. De voorschotprijzen zijn gebaseerd op de huidige dagmarkt en de vooruitzichten op korte termijn. Oorzaken zijn de lage graanvoorraden en tegenvallende opbrengsten wereldwijd. Ook in ons deel van Europa vallen opbrengsten en kwaliteiten niet mee als gevolg van het koude, donkere en natte weer. Om die reden zijn de verwachtingen positief, maar ze bieden geen garanties. CZAV kent verschillende verkoopsystemen waarvan het voorschotsysteem het meest populair is en het beste past bij de meest uiteenlopende marktomstandigheden. Zo zorgt het voorschotsysteem voor snel beschikbare liquide middelen.

Uitzonderlijk systeem

Uniek bij CZAV is dat telers nu, aan het einde van de oogst, hun keuze kunnen maken voor het voorschot, verkoop tegen dagprijs of op een later tijdstip. Vanaf het vroege voorjaar liep de markt geleidelijk op, wat meer telers deed besluiten om al een deel van hun oogst te verkopen op contract.

Oogstvoortgang

De graanoogst is tot nu toe gestaag verlopen en voor zo’n 85% binnen. Tussentijdse periodes met regen vertragen de oogst, ook is het dorsbare deel van de dag duidelijk korter dan eind juli, het moment waarop de laatste jaren het grootste deel werd geoogst. De opbrengsten zijn gedrukt door de donkere en natte maanden juni en juli. Dit ondanks de overwegend goede stand, ontwikkeling en goed beheerste ziektedruk. De hectolitergewichten lopen uiteen waarbij een deel niet de minimale aflevereisen haalt. De voertarwe en voergerst wijken sterker af dan de maal- en baktarwe. Dit jaar is er een hectolitergewicht-korting van toepassing.

Voorbereiding seizoen

Ondanks de relatief latere oogst is er nog voldoende tijd om groenbemesters in te zaaien  en organische bemesting uit te voeren. Dit zijn belangrijke teeltmaatregelen voor een goede basis voor het nieuwe seizoen.