CZAV steunt Zeeuwse lobby voor National Proeftuin Precisielandbouw

Zeeuwse partijen slaan de handen ineen voor de komst van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw naar Zeeland. Staatssecretaris Van Dam maakte deze week zijn plannen hiervoor bekend. In de proeftuin worden de nieuwste uitvindingen, prototypes en technologieën voor precisielandbouw in de praktijk getest en doorontwikkeld.

Naast de Provincie Zeeland hebben ZLTO, CZAV en Yara aangegeven de lobby voor de proeftuin te ondersteunen. Ook is er nauw contact met het wetenschappelijk onderwijs en zijn Delphy, onderneming in kennis en expertise in de plantaardige sectoren, en Agrarisch Innovatie en de proefboerderij Kenniscentrum Rusthoeve positief. Het is de ambitie van Zeeland om het initiatief op te pakken voor het totale werkgebied van de ZLTO.

Zeeland heeft al veel ervaring op het gebied van precisielandbouw. Het is een belangrijke ontwikkeling in de sector. De afgelopen jaren zijn al veel bedrijven gebruik gaan maken van GPS op hun machines. Ook worden percelen vanuit de lucht gescand met camera’s die hyperspectraalbeelden maken. Dit levert informatie op over bodem, mineralen (voedingsstoffen), vocht en de gewasstand. Met deze data kunnen kaarten gemaakt worden, waarmee agrariërs zeer specifiek kan inspelen op de bodem- en gewasconditie op elke plaats in een perceel.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: "De proeftuin Precisielandbouw hoort bij Zeeland.  We zijn de grootste akkerbouwprovincie van Nederland dus moeten we onze koppositie op innovatie in de sector behouden."

In maart gaan de betrokken partijen met elkaar in gesprek om over de aanpak te praten.

Bron: www.zeeland.nl