CZAV onderzoekt strokenteelt

CZAV, Cosun en akkerbouwer Eugène van den Eijnden zijn het project Natuurakker gestart, waarin de haalbaarheid van strokenteelt wordt onderzocht. Op het perceel in Steenbergen wordt 7 jaar lang strokenteelt onder de loep genomen. Deze teeltmanier is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook wordt de bodemvruchtbaarheid verbeterd.

Praktijkplan

Op de Natuurakker worden in totaal tien gewassen geteeld met ieder stroken van zes meter breed. Deze breedte is bewust afgestemd op de huidige standaardisering van machines. Aan de andere kant zijn de stroken zo ingericht dat natuurlijke vijanden kunnen overspringen van strook naar strook en plaaginsecten andersom worden tegengehouden. Op de stroken liggen traditionele gewassen als suikerbieten, cichorei en aardappelen. Maar ook minder traditionele gewassen als kapucijners, rogge en zomertarwe. Daartussen worden bloemstroken ingezaaid om onder andere de bestuiversfauna aan te trekken.

Mono vs. stroken

Uit diverse onderzoek is gebleken dat strokenteelt minder vatbaar is voor ziekten en plagen in vergelijking met monocultuur. Door de diversiteit aan gewassen kunnen ziekte en plagen ook minder snel verspreiden en schade wordt hierdoor ingeperkt. Omdat meerdere ecosystemen worden samengebracht, worden de gewassen voornamelijk beschermd door de insecten. De inzet van extra gewasbeschermingsmiddelen zal daardoor reduceren.

Nu instappen

Natuurakker is uniek project uitgedacht door de HAS Hogeschool, waar het combineren van natuur en akkerbouw hoog in het vaandel staat. De theorie maakt duidelijk dat het experiment haalbaar is. Nu rest de vraag hoe het in de praktijk toe te passen is. CZAV begeleidt het project in het praktisch uitvoeren en geeft daarbij teeltadvies. Adviseur Ruud Janssens begeleidt dit bijzondere perceel en ziet al direct resultaat. “Afgelopen dagen heeft het behoorlijk hard gewaaid, op zandgrond heb je daarom vaak last van stuifschade. Maar op dit perceel wordt de windvlaag als het ware gebroken door de verschillende stroken gewassen die naast elkaar liggen. Het eerste profijt toont zich hiermee al vroeg in het seizoen.”

Klaar voor de toekomst

Het project sluit perfect aan bij geïntegreerd teelt waar CZAV zich hard voor maakt. Een onderdeel van ICM is het bewuster inzetten van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het teeltsysteem. Ook stimuleren van biodiversiteit en natuurlijk evenwichten is daarbij een belangrijk speerpunt. Het is en blijft een voortraject naar de toekomst, maar als we stappen maken in die richting, moeten we er wel klaar voor zijn en weten wat de beste aanpak is.