CZAV neemt actief deel aan de “Bean Deal”

Vandaag zetten 56 organisaties (waaronder CZAV) hun handtekening onder de nationale Green Deal Eiwitrijke Gewassen. Doel van de Green Deal is opschaling van de teelt, verwerking en consumptie van Nederlandse eiwitrijke gewassen. Het maakt de teelt economisch weer aantrekkelijk voor boeren, verhoogt de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten en leidt tot meer duurzame landbouw.

 

Nationale Eiwitstrategie
De deal is onderdeel van de in 2020 gelanceerde Nationale Eiwitstrategie, erop gericht om de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten te vergroten. CZAV doet hieraan mee om voor haar leden een aantrekkelijke teelt voor langere tijd te onderzoeken.

 

Bean Deal
De ‘Bean Deal’ is de gezamenlijk gekozen naam om een gezicht te geven aan 43 inspanningen van partijen over de hele keten, van onze boeren tot cateraars en van veredelaars tot programma’s in het onderwijs. Jurriaan Visser, manager granen, zaden en peulvruchten bij CZAV: "CZAV is al jaren actief in verschillende projecten en ketens van plantaardige eiwitten. Wij hebben bijvoorbeeld in het kader van Zeeland Bonenland een samenwerking op touw gezet met de partners ME-AT en Herba ingredients om zo met onze bonen een vleesvervanger te ontwikkelen. Deze is op dit moment te koop bij verschillende supermarkten”. De afgelopen jaren hebben wij de teelt van Red Kidney bonen in Nederland geïntroduceerd. Deze ontwikkelingen willen we onder de vlag van deze deal verder brengen.

 

30 jaar 
In 1992 is de Europese Unie akkoord gegaan met de Verenigde Staten om de EU-marktbescherming voor de teelt van eiwitrijke gewassen af te schaffen (Blair House Akkoord). Sindsdien moeten Nederlandse akkerbouwers concurreren met goedkoop en niet zelden minder duurzaam geteeld buitenlands eiwit. Henk Janknegt, voorzitter van de Producentenorganisatie Eiwitboeren van Nederland en een van de medeondertekenaars: “Veel boeren staan net als toen te popelen om deze stikstofbinders te telen. Ze kennen de waarde van deze rotatiegewassen, voor de bodem, de biodiversiteit en de opbrengst verhogende werking. Alleen kan de teelt financieel nog niet uit. 30 Jaar na het Blair House Akkoord hopen de Nederlandse telers dat de Green Deal Eitwitrijke Gewassen in gezamenlijkheid met de overheid en de keten, de teelt financieel weer aantrekkelijk maakt.”

 

Ketenoptimalisatie
Aan de deal doen ook veredelaars mee zoals KeyGene en Limagrain. Samen met onderzoeks- en onderwijsinstellingen zoals het Louis Bolk Instituut, Wageningen University & Research, HAS-hogeschool en Aeres wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe rassen die op Nederlandse bodem beter gedijen Ook wordt gekeken naar het leveren van producten die goed aansluiten bij de wensen van verwerkers en consumenten. De realisatie van verwerkende infrastructuur vraagt om lange termijn inzet; teelt, verwerking en consumptie liggen idealiter zo dicht mogelijk bij elkaar. Deze deal is gestart voor de komende tien jaar met de intentie daarna te vervolgen. 

 

Waardering
In de Deal staat waardering centraal; niet alleen voor de akkerbouwers die inzetten op de nu nog risicovolle teelt, maar ook bij consumenten. Hiertoe starten deelnemende partijen zoals de Rabobank, Compass Group, Hutten, Udea/Ekoplaza en het Wereld Natuurfonds acties om het voor alle Nederlanders aantrekkelijk en makkelijk te maken om plantaardige eiwitten van eigen bodem op het menu te zetten.

Meer informatie over onze boeren en de eiwittransitie vindt u ook op www.plantpulse.nl