CZAV keert 1,5 miljoen uit aan telers

Het boekjaar 2018-2019 is wederom afgesloten met positieve cijfers. Het behaalde resultaat op de agrarische kernactiviteiten wordt in de vorm van een nakorting teruggelegd aan de telers. De nakorting bedraagt 1,5 miljoen euro.   

Gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, veevoeders, uien- en maiszaden vallen onder de groepen waarover de korting wordt uitbetaald. De nakorting wordt naar rato van omzet aan de leden en klanten van CZAV terugbetaald. Bovendien worden concurrerende prijzen op de factuur gehanteerd. Vorig jaar bedroeg de nakorting 1,3 miljoen euro. Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die op 7 februari 2020 plaatsvindt, zullen de overige jaarcijfers worden toegelicht.

Belang van organische mest

Mede om in toenemende mate de aandacht op bodem en bemesting te vestigen, is er gekozen om dit jaar ook een korting te verlenen op organische mest. Ook om de binding in onze activiteiten op deze manier extra zichtbaar te maken. Dit betreft de vaste en vloeibare mest, composten en champost.

Seizoen

Het groeiseizoen is gekenmerkt door droge en warme periodes, door de goede structuur van de grond zijn opbrengsten in het zuidwesten desondanks meegevallen. De graanoogst was opvallend goed. Ook is er voldoende en goed ruwvoer gewonnen en de fruitpluk is goed en vlot verlopen. Door de neerslag zijn latere oogsten vertraagd, evenals het inzaaien van wintertarwe en het planten van bollen.

Teelt- en gewasbeschermingsbijeenkomsten

Een vast onderdeel op de agenda van CZAV zijn bijeenkomsten rondom teelt en gewasbescherming in januari. Hierbij gaan we dieper in op de vervolgstrategie van geïntegreerde teelt, al dan niet ondersteund door data en precisielandbouw. Integrated Crop Management (ICM) wordt een steeds belangrijker item in de maatschappelijke discussie. Tijdens deze bijeenkomsten geven we telers praktijkgerichte voorbeelden over hoe ze ICM kunnen ondernemen.

Theme picker