CZAV gaat voor zonne-energie

CZAV heeft gekozen om een deel van de stroom op te wekken door middel van zonnepanelen. Deze worden aangebracht op daken van CZAV, zodat hier geen (landbouw)grond mee gemoeid is. De panelen werden al aangebracht in Axel (2018). Zo’n 880 zonnepanelen zijn op het dak van de bestaande loodsen in Axel aangebracht. Het project is een aanzet die in de toekomst wordt uitgebreid. Ook in Wemeldinge (2019) en in Dinteloord (2020) worden panelen aangebracht op loodsen. Hiermee levert CZAV alvast een bijdrage aan het gebruik van op duurzame wijze opgewerkte energie.

In 2013 is een gedeelte van het zaaibedrijf in Wemeldinge al voorzien van zonnepanelen. Eind mei 2019 wordt gestart met het leggen van nieuwe panelen op de loods in Wemeldinge. In de loop van de jaren wordt circa 10.000 m2 paneel aangebracht op de daken van CZAV. Deze oppervlakte is in potentie voldoende om een groot gedeelte van de stroombehoefte uit zonne-energie te halen. Ongeveer 60% van de behoefte aan elektrische energie wordt opgewekt met de zonnepanelen.

Theme picker