CZAV en ADAMA starten met pilot elektronische vangplaat

CZAV is in samenwerking met ADAMA een pilot begonnen met de elektronische vangplaat ‘e-Gleek’. De e-Gleek is een elektronische vangplaat waarop insecten automatisch geteld worden. In een perceel suikerbieten op Schouwen-Duiveland is deze vangplaat geïnstalleerd. Vooral luizen veroorzaken schade in bieten, maar ook in andere gewassen. CZAV en ADAMA testen gezamenlijk de werking van deze technologie en proberen deze te verbeteren waar mogelijk.

Werking e-Gleek

Door de e-Gleek is het mogelijk om te monitoren hoeveel luizen en andere insecten er aanwezig zijn in het perceel. Een camera die gericht staat op de vangplaat maakt vijf keer per dag een foto van de vangplaat. Deze foto’s worden direct naar een app gestuurd en in die app wordt er automatisch onderscheid gemaakt tussen grote, middelgrote en kleine insecten. Hiervan wordt een tabel gemaakt waarin de toe- of afname van insecten per grootte te zien is per fotomoment. In de app zijn de genomen foto’s van de plakplaat online te zien en in een oogopslag wordt de toe- of afname van insecten getoond door middel van de gemaakte grafieken. Met deze technologie kan de insectendruk op akkerbouwpercelen op afstand in de gaten gehouden worden. De app kan eventueel ook meldingen geven wanneer er een grote toename is in insecten. Door dit systeem krijgen we meer inzicht in het verloop van de insectendruk en kan er tijdig ingegrepen worden om schade te voorkomen. Belangrijke waarnemingen vertalen we door in onze adviezen en waarschuwingen.

Vertalen naar geïntegreerde teelt

Het gaat voorlopig om een pilot waarin we niet alleen van deze samenwerking kunnen leren, maar ook inzetten op een geïntegreerde teelt. We verwachten dat systemen als E-gleek, in toekomst de menselijke waarneming zal gaan vervangen. Een signaal wordt afgegeven bij een bepaalde plaaginsect of wanneer een ziekte wordt gedetecteerd, bij een vooraf ingestelde schadedrempel. Zo wordt een overbodige inzet van middelen voorkomen, maar grijpen we wel tijdig in om schade te voorkomen. En kunnen we een optimaal rendement behalen.

Theme picker