CZAV beschikt over 3 geaccrediteerde bodemadviseurs!

De bodem is voor veel boeren het belangrijkste productiemiddel van hun bedrijf, het is de basis voor de groei en ontwikkeling van planten. Het streven is om de bodem gezond te houden of te verbeteren. Op een gezonde, vitale bodem groeien gewassen beter en kunnen ze uitdagingen als weersextremen, ziekten en plagen beter aan. Bodemvruchtbaarheid staat in dit verhaal centraal. Het is duidelijk merkbaar dat telers zich willen inspannen om bodemvruchtbaarheid te stimuleren en de bodemstructuur te verbeteren. Zo wordt de bodemvruchtbaarheid verbeterd in de vorm van vaste mest, bodemverbeteraars, gewasresten (stro) en worden er groenbemesters gezaaid. Daarnaast zijn er ook verbetermaatregelen mogelijk zoals vlaklegging, drainage en mechanisatie.

 

Erkend Bodemadviseur

Met trots mogen we melden dat we binnen CZAV een drietal adviseurs hebben die geaccrediteerd zijn tot “Erkend Bodemadviseur". Dit betreft Frans Deijkers, teeltadviseur te Zuid-Beveland, Simon Rijk, teeltadviseur te Zeeuws-Vlaanderen en Daniël Westerbeke te Zuid-Holland en West-Brabant.

Na een intensief traject van zowel theorie als praktijk, zijn ze geslaagd voor hun examen, aan de hand van een portfolio van keukentafel- en kuilgesprekken en het maken van een bodembeheerplan.

 

Bodem- en bemestingsplan

Onze adviseurs helpen graag bij het opstellen van een bodem- en bemestingsplan dat past voor jouw situatie. Een goed bemestingsplan waarbij zowel organische mest, kunstmest als plantversterkers worden ingezet, zorgt voor een vruchtbare én weerbare bodem.