CZAV bereidt voor op bewustere manier van telen

Waar normaal de leden van CZAV samenkomen in de Zeelandhallen om de algemene ledenvergadering te volgen, werd dit jaar een webinar georganiseerd. Zo’n 450 deelnemers zagen hoe voorzitter van de raad van commissarissen, Dik Kruijthoff, samen met algemeen directeur, Antoon van Vugt, de actualiteiten en jaarcijfers van afgelopen boekjaar bespraken.

Doelen behalen 

Turbulente tijden vragen om snel schakelen en het continu bijschaven van de strategie. Met de groeiende aandacht voor het bewuster inzetten van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het teeltsysteem, komt het erop neer dat we gezamenlijk kennis moeten opbouwen. Er ligt een belangrijke rol voor de teler en dat brengt ook uitdagingen met zich mee voor de teeltvoorlichters van CZAV. Daarvoor is het nodig om actief samen te werken om dit doel te behalen. Geïntegreerd telen vraagt om kennis en oefening, daarom blijft Integrated Crop Management (ICM) een belangrijke term binnen de advisering van CZAV. 

Vastgestelde visie

Voor CZAV is het belangrijk klaar te zijn voor de toekomst. Dat vraagt voorbereiding en aanpassing aan het kennisapparaat. In de vastgestelde visie worden een aantal focuspunten benoemd waar CZAV komende periode flink op gaat inzetten. Zo wordt er geïnvesteerd op het gebied van kennis, product en data. Verder komt er vanuit de maatschappij meer druk en wetgeving voor meststoffen. De vraag naar kwalitatieve meststoffen en het op tijd leveren daarvan is een belangrijk punt. Ook in de eiwittransitie zal een cruciale rol liggen in zowel de teeltkennis als de logistieke constructie die CZAV heeft door de overname van Cebeco Granen.

Intensief samenwerken 

Verhoging van de ontwikkeling van integrale teeltkennis (ICM) en distributie zal op korte termijn investeringen vragen, die (op termijn) gedekt zullen moeten worden in groei van afzet, autonoom, maar vooral ook door het verder uitbreiden van het netwerk en toegang tot de markt in Nederland en België. We werken hierbij nauw samen met onze partners in CropSolutions (NL) en Demeterra (B).  

Afscheid voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering werd op een digitale manier afscheid genomen van voormalig voorzitter van de raad van commissarissen: Johan Klompe. In een vooraf opgenomen video sprak hij de kijkers toe. Hierin bedankt hij alle leden, medewerkers en de directie voor het vertrouwen van de afgelopen jaren. Sinds 2005 was hij een bekend bestuurlijk gezicht bij CZAV en leverde hij een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van CZAV van regionale speler naar een speler in Nederland en België.