Contractvoorwaarden cichorei 2023 bekend

De contractvoorwaarden voor de teelt van inulinecichorei voor oogst 2023 zijn bekend en de mogelijkheid om je aan te melden voor de teelt is daarmee geopend. Het contract wordt begin september aan de reguliere telers toegestuurd.

Uitbreiding areaal

Inuline is een gezonde voedingsvezel die in veel levensmiddelen wordt verwerkt. De markt van inuline neemt jaarlijks toe en wordt gestimuleerd door de brede aandacht voor gezonde voeding. In Nederland wordt ongeveer 5000 ha cichorei als akkerbouwgewas geteeld, waarvan circa 2000 ha in het zuidwestelijk akkerbouwgebied door een relatief vaste groep van ervaren telers. Voor nieuwe telers (aangepaste voorwaarden) is er dit jaar ruimte omdat, gelet op de afzetmogelijkheden, er een kleine uitbreiding van het areaal is voorzien. Vaste telers kunnen uiteraard ook hun aandeel in hun bouwplan vergroten.

Positief rendement

We leven in een wereld met veel onzekerheden, maar de cichorei contractvoorwaarden 2023 zijn definitief. Het saldo wat met de teelt van cichorei behaald kan worden, wordt mede bepaald door de prijs. Door de goede afzetmogelijkheden is de basisprijs met ruim 22% verhoogd kunnen worden, daarbij opgeteld de verschillende toeslagen, komt de prijs op een uitbetalingsniveau van €108/ton voor de vaste telers. Bovendien is er geen aftrek voor transportkosten meer. Hiermee is een goed saldo mogelijk dat het bedrijfsrendement positief ondersteunt.

Robuust gewas

In de cichoreiteelt is er extra aandacht voor de zaaibedbereiding, omdat het zaad ondiep dient te worden weggelegd. Wat betreft onkruidbeheersing verdraagt cichorei een mechanische aanpak goed. Het gewas wortelt zich al snel stevig en is daarmee bestand tegen een vroege en lichte bewerking met de wiedeg. Hiermee zijn inmiddels voldoende goede ervaringen opgedaan. De chemische onkruidbestrijding, al dan niet in combinatie met de mechanische, kan komend voorjaar weer met de bekende middelen worden uitgevoerd. Verder is cichorei een robuust gewas gebleken dat minder gevoelig is voor ziekten en plagen en goed is opgewassen tegen stressfactoren voortkomend uit bijvoorbeeld droogte of overtollige neerslag.

Meer weten? Onze adviseurs zijn teeltexperts op het gebied van cichorei die zowel de vaste als de nieuwe telers van teeltinformatie kunnen voorzien.