Cichoreiteelt klaar voor geïntegreerde teeltsystemen

Op dit moment verloopt de verwerking van cichorei op volle toeren bij cichoreiverwerker Sensus. Als agent in Zuidwest Nederland speelt CZAV een belangrijke rol in de cichoreiteelt, van contractering tot en met campagneplanning. Ook het ontwikkelen en optimaliseren van teeltsystemen ziet de coöperatie als een van haar verantwoordelijkheden. Daarom investeerde CZAV het afgelopen seizoen  samen met telers en Sensus in een grootschalig demonstratieplatform.

 

Integraded Crop Management

Doel van het platform was om samen met telers meer ervaring op te doen in de onkruidbestrijding in verschillende strategieën. Daarbij stond het inpassen van mechanische onkruidbestrijding in de teelt centraal. Naast innoverende technieken die dat steeds meer mogelijk maken passen deze teeltconcepten binnen de Integraded Crop Management-visie (ICM) van CZAV. Op het demonstratieperceel lagen objecten zonder chemie, chemie gecombineerd met mechanische onkruidbestrijding en volledige chemie.

 

Resultaten

Ondanks dat het een uitdagend voorjaar bleek om de veertandeggen en precisieschoffels in te zetten is CZAV enthousiast met de behaalde resultaten. Bodemherbiciden aan de basis in combinatie met aanvullende mechanische bewerkingen vormde de meest succesvolle strategie. Enerzijds door de geslaagde onkruid bestrijding en anderzijds door de opbrengsten. De beperkte selectiviteit van de contactherbiciden werd op het platform nogmaals bevestigd. Een reden te meer voor de adviseurs om deze strategieën samen met telers in de praktijk op te pakken.

 

Kennis delen

Afgelopen zomer zijn de eerste bevindingen met de cichoreitelers gedeeld op drukbezochte veldbijeenkomsten. Daar werden telers bijgepraat over de verschillende strategieën, precisieschoffels en veertandeggen en de selectiviteit van de beschikbare herbiciden. De discussie tussen telers en het delen van individuele ervaringen vormde een waardevolle afsluiting. Op de winterlezingen aanstaande winter zullen de opgedane ervaringen en resultaten uitgebreid worden behandeld en bediscussieerd.