Champost als organische bodemverbeteraar

Champost is een organische mestsoort afkomstig uit de champignonteelt. Het is de voedingsbodem waar champignons op groeien. Champost bestaat uit een mengsel van stro, paardenmest, kippenmest, kalk, veen en schuimaarde. Het is een restproduct en bovendien een mooi product dat verschillende ketens, zoals de champignonteelt, paardenhouderij en landbouw, met elkaar verbindt.

Een groot voordeel is dat champost het hele jaar verkrijgbaar is. In het winterseizoen is de prijs voor het afnemen van champost vaak lager, omdat er dan meer champost beschikbaar is. Ook in de andere seizoenen is de prijs laag in vergelijking met gft-compost en groencompost. 

Zuurbindende waarde

Champost heeft door de toevoeging van kalk een zuurbindende waarde (ook wel neutraliserende waarde genoemd). Dit geeft aan in hoeverre de zuurgraad van de bodem geneutraliseerd wordt. De zuurbindende waarde van champost is 45 per ton. Bij toepassing van 25 ton/ha is dit te vergelijken met een onderhoudsbekalking van 1125 kg CaO per ha. Wil je de pH van de bodem verhogen? Dan kun je overwegen champost toe te passen in plaats van andere organische mestsoorten.

Bemestingsplan

Doordat paarden- en kippenmest aan champost wordt toegevoegd, moet champost worden gezien als een dierlijke mestsoort. Wanneer je dit vergelijkt met andere dierlijke mestsoorten, heeft champost een laag gehalte aan minerale stikstof en heeft met 25% ook een lagere stikstofcoëfficiënt. Concreet wil dit zeggen dat de stikstof langzaam vrijkomt gedurende het groeiseizoen. De verhouding effectieve organische stikstof per kg werkzame fosfaat is vergelijkbaar met vaste rundveemest (figuur 1). De forfaitaire gehalten aan stikstof en fosfaat per ton champost zijn 7,0 kg stikstof en 3,9 kg fosfaat.

Figuur 1: werkzame stikstof en fosfaat per ton versproduct

Mestsoort

Werkzame N

Werkzame fosfaat

Verhouding Nwc/fosfaat

Eff. OS/ kg werkz. N

Eff. OS / kg werkz. fosfaat

Vleesvarkensdrijfmest

3,9

3,7

1,1

5,9

6,2

Rundveedrijfmest

2,4

1,4

1,7

20,4

35,0

Vaste rundveemest

3,2

4,1

0,8

32,8

25,6

Vaste geitenmest

3,5

5,0

0,7

46,3

32,2

Gft-compost

0,9

1,9

0,5

201,2

92,4

Groencompost

0,5

1,1

0,5

300,0

136,4

Champost

1,8

4,2

0,4

57,5

25,0

Bodemleven

Champost heeft een C/N-verhouding van 20. Hoewel dit niet heel hoog is, wordt het toch langzaam afgebroken in de bodem met name door schimmels. Dit komt doordat champost net als andere compostsoorten, tijdens het productieproces al gedeeltelijk verteerd is. Door schimmels te stimuleren verhoog je de bodemweerbaarheid en vruchtbaarheid van de grond. Daarnaast heeft de koolstof een positief effect op de bodemstructuur en het vochthoudend vermogen van de bodem. Omdat champost ook kalk en kalium bevat is champost een gevarieerde organische bodemverbeteraar.